Sammanträdesdagar 2023

Kommunfullmäktige: 13 mars, 24 april, 26 juni, 23 oktober, 27 november

Kommunstyrelsen: X:a 10 januari, 21 februari, 28 mars, 7 juni, 3 oktober, 7 november

Allmänna utskottet: 31 januari, 7 mars, 16 maj, 12 september, 17 oktober

Utbildningsnämnden: 2 februari, 9 mars, 15 maj, 21 september, 19 oktober

Socialnämnden: 1 februari, 8 mars, 17 maj, 19 september, 18 oktober

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd: 21 februari, 16 maj, 20 juni, 19 september, 24 oktober, 5 december

Malå Energi- och Industri AB: 21 februari, 21 mars, 16 maj, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 12 december

Malåbostaden AB: 22 februari, 22 mars, 17 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 13 december

Trepartens renhållningsnämnd: 28 februari, 23 maj, 26 september, 14 november

Gemensam överförmyndarnämnd: 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 7 juni, 12 september, 10 oktober, 8 november, 5 december

Gemensam nämnd för drift av personalsystem: Ej fastställda

 

Senast uppdaterad den 30 maj 2023

Translate the website with Google translate.