Dator,platta och mobiltelefon som ligger på ett bord

Tillgänglighetsredogörelse för mala.se

Malå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I denna redogörelse beskriver vi hur webbplatsen mala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgänglighet på mala.se

Under hösten 2020 har vi genomfört ett stor arbete tillsammans med vår leverantör för att åtgärda stora delar av de problemområden som kom fram i tillgänglighetsredogörelsen.

Vi har fortsatt delar av webbplatsen som inte är tillgängliga och arbetet fortsätter nu för att åtgärda de återstående brister som finns.

WCAG 1.1 På sidor där formulär är inlagda så är felmeddelanden på engelska medan resten av formuläret är skrivet på engelska.

WCAG 2.1 Länkar på undersidor är otydliga. Det är ofta som det står "läs mer" eller något annat som inte talar om vart länken leder.

WCAG 6.1 Vissa sidor saknar h1.

WCAG 6.1 Vissa sidor har dubbla h1.

WCAG 11.1 Det saknas alt-text på många bilder.

WCAG 12.1 Det finns inget alternativ till de videos som finns på webbplatsen.

WCAG 13.1 De flesta videos som finns på webbplatsen har ingen undertext.

WCAG 14.1 De videos som finns på webbplatsen erbjuder inget alternativt sätt att ta del av innehållet i videon.

WCAG 16.1 Videos som finns på webbplatsen erbjuder inget syntolkad version.

WCAG 19.1 På någon sida hänvisas till menyn till vänster, eller puffar till höger men är man i mobilt läge finns ingen meny till vänster eller puffar till höger.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från mala.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss, e-post: webbmaster@mala.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskriva på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav är du välkommen att höra av dig till oss och uppmärksamma oss på de problem som finns, via e-post: webbmaster@mala.se 

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

Bristande förenligt med lagkraven
Rapporten visar att webbplatsen mala.se lider av en hel del brister i webbtillgänglighet.

Hur testar vi webbplatsen?
En granskning är gjord under perioden 2020-03-02 till 2020-03-10 av teknikhuset.se. Granskningen har utförts baserat på de officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor publicerad av webbriktlinjer.se. Webbplatsen har testats baserat på den checklista framtagen av webbriktlinjer vilken är baserad på WCAG2.1 AA och pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital service. 

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Translate the website with Google translate.