Upphandling

Upphandlingsenheten ansvarar för Malå kommuns och de kommunala bolagens upphandlingsfrågor.

Upphandlingsenhetens uppgift är att med kommunens samlade inköpsvolymer som bas upphandla och teckna de mest fördelaktiga avtalen.

Som kommun är vi skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling (LOU).

I LOU finns det 6 grundprinciper som vi är skyldiga att förhålla oss till:

  • Likabehandling (samma förutsättningar)
  • Icke diskriminering (öppet för alla, lokala och globala)
  • Proportionalitet (står i proportion till vad som upphandlas)
  • Ömsesidigt erkännande (godkänna intyg från andra länder)
  • Transparens (öppet, tydligt och förutsägbart)
  • Konkurrens (konkurrensen får inte begränsas)
Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Translate the website with Google translate.