flickor som cyklar i sommaren.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Avgiftsfria lovaktiviteter 2021

Sök stöd för genomförande av avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter 2021.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statligt bidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år till kommunerna, däribland Malå kommun.

Nu hoppas vi att det lokala föreningslivet vill samverka med Malå kommun för att göra det möjligt för barn och unga i åldrarna 6–15 år att delta i avgiftsfria och smittsäkra aktiviteter under lovtillfällen 2021. Det vill säga att idéer för lovaktiviteter (sommarlov och höstlov 2021) som föreningslivet har, kan verkställas genom ekonomiskt bidrag.

Anmäl er förenings intresse till Malå kommun, Kultur och teknisk enhet, genom e-post till Maria Larsson maria.i.larsson@mala.se innan den 26 maj. Ange i mailet vilken aktivitet ni planerar att bedriva och hur den är/ska smittsäkras. Kultur och tekniskenhet ser skyndsamt över intresseanmälningarna och bjuder in till ett digitalt möte torsdag den 27 maj kl. 18.00-19.00 för att diskutera föreslagna aktiviteter, vilka resurser som behövs och säkerställer att aktiviteterna koordineras och inte krockar med varandra i Malå kommun.

Villkor som gäller

  • Både flickors och pojkars deltagande ska stimuleras, integration främjas, segregation motverkas och nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund skapas.
  • Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
  • Ingen särskild behovsprövning ska göras för enskilda barn.
  • Aktiviteterna ska vara smittsäkra.

Redovisning

Genomförd verksamhet ska redovisas senast v46 2021. Redovisningen ska besvara följande frågor:

  • Vilka aktiviteter som genomförts och hur resultatet förhåller sig till de villkor som anges ovan.
  • Fördelningen mellan flickor, pojkar och åldersgrupper (6–9 år, 10–12 år och 13–15 år) som har deltagit i lovaktiviteter under året.
  • Vidare ska ni lämna en ekonomisk redovisning.

Vi ser fram emot ett gott samarbete, tillsammans med och för barn och unga i Malå kommun!

Senast uppdaterad den 29 november 2021

Translate the website with Google translate.