Language Lättläst E-tjänster

Bidrag till särskilda ändamål

Bidrag för särskilda ändamål kan sökas under hela verksamhetsåret. Noggrann beskrivning av arrangemanget ska medfölja samt plan för budget/finansiering.

Läs mer om reglerna för bidrag i länkpuffen på sidan. 

Blanketter
För att söka bidrag för särskilda ändamål ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

Ansökan om bidrag för särskilda ändamål kan sökas under hela året.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31  MALÅ

eller via e-post: ks@mala.se

Senast uppdaterad den 6 juli 2020

Translate the website with Google translate.