Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Bidrag till studieförbund

För att få stöd från Malå kommun ska studieförbundet vara godkänt för statsbidrag i enlighet med förordningen (2015:218) om stadsbidrag till fortbildning samt vara ansluten till bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden. Vidare ska studieförbunden ha lokalkontor i Malå kommun där även verksamheten utförs och är kopplade till inriktningsmålen.

Läs mer om reglerna för bidrag i länken. 

Blanketter
För att söka bidrag för särskilda ändamål ska studieförbundet lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

Sista inlämningsdag för ansökan om bidrag till studieförbund för föregående verksamhetsår är 30 april.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31  MALÅ

eller via e-post: kfn@mala.se

Senast uppdaterad den 12 januari 2020

Translate the website with Google translate.