Language Lättläst E-tjänster

Bidrag till studieförbund

Ansökningsperioden under 2020 är avslutad.

För att få stöd från Malå kommun ska studieförbundet vara godkänt för statsbidrag i enlighet med förordningen (2015:218) om stadsbidrag till fortbildning samt vara ansluten till bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden. Vidare ska studieförbunden ha lokalkontor i Malå kommun där även verksamheten utförs och är kopplade till inriktningsmålen.

Läs mer om reglerna för bidrag i länkpuffen på sidan. 

Blanketter
För att söka bidrag för särskilda ändamål ska studieförbundet lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

  • Blankett 5 - Ansökan om bidrag för studieförbund
  • Redovisning av studietimmar specifikt för Malå kommun
  • Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
  • Blankett 9 - Återrapportering av föregående verksamhetsår (gäller enbart om föreningen fick bidrag för föregående år)

Sista inlämningsdag för ansökan om bidrag till studieförbund för föregående verksamhetsår är 30 april.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31  MALÅ

eller via e-post: ks@mala.se

Senast uppdaterad den 6 juli 2020

Translate the website with Google translate.