Language Lättläst E-tjänster

Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Läs mer om bygdemedel här:


Mer information
För mer och dagsaktuell information, se Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/forening/samhalle-och-kultur/utveckling-av-landsbygder/utveckling-med-bygdemedel.html

Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Translate the website with Google translate.