Två ungdomar springer uppför en grässlänt med badstrand i bakgrunden, sommar.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Kick-starts bidrag

Bidraget syftar till att efter corona-pandemin hjälpa föreningar att locka tillbaka och locka nya barn och ungdomar till föreningens verksamhet.

Ett extra bidrag har inrättats för att hjälpa föreningar att komma igång med sin verksamhet igen efter corona-pandemin. Det är viktigt med rörelse och aktiviteter för barn- och ungdomar. Många föreningar har inte kunnat bedriva verksamhet i den omfattning som tidigare pga pandemin.

Bidrag skulle till exempel kunna användas som marknadsföring, kick-off träffar, prova på tillfällen etc.

Bidrag om max 3 000 kr kan ges till en kick-start aktivitet/förening.
Bidrag kan inte ges för löpande förenings-/träningsverksamhet.

Datum för aktiviteten/arrangemanget ska anges.

Blankett 11 - Ansökan om kick-starts bidrag

Senast uppdaterad den 29 mars 2022

Translate the website with Google translate.