Lokalbidrag

Bidraget kan sökas för drift av samlingslokaler, fritidsanläggningar eller liknande, som föreningen hyr eller äger. Bidraget omfattar ej lokaler som i huvudsak nyttjas i kommersiellt syfte eller i kommunens lokaler med subventionerad hyra.

Lokalbidraget söks i efterhand, för föregående verksamhetsår, och kostnaderna ska kunna styrkas. Läs mer om reglerna för bidrag i länkpuff på sidan. 

Blanketter
För att söka lokalbidrag ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

Sista inlämningsdag för ansökan om lokalbidrag är 31 mars

Malå kommun
Allmänna avdelningen
Box 2
939 21 Malå

eller via e-post: kommunstyrelsen@mala.se 

Senast uppdaterad den 29 november 2021

Translate the website with Google translate.