Language Lättläst E-tjänster

Lokalbidrag

Bidraget kan sökas för drift av samlingslokaler, fritidsanläggningar eller liknande, som föreningen hyr eller äger. Bidraget omfattar ej lokaler som i huvudsak nyttjas i kommersiellt syfte eller i kommunens lokaler med subventionerad hyra.

Lokalbidraget söks i efterhand, för föregående verksamhetsår, och kostnaderna ska kunna styrkas. Läs mer om reglerna för bidrag i länkpuff på sidan. 

Blanketter
För att söka lokalbidrag ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

Sista inlämningsdag för ansökan om lokalbidrag är 31 mars

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31  MALÅ

eller via e-post: ks@mala.se

Senast uppdaterad den 6 juli 2020

Translate the website with Google translate.