Alster gjort med 3D-skrivaren. Visas i fönstret hos kulturskolan.

Fotograf: Maria I Larsson

Undervisning inom digital bild och formkonst - 3D

Redan 1974 startade Malå musikskola, den verksamhet som numer kallas Malå kulturskola. Genom åren har otroligt många barn och unga undervisats i verksamheten. Sedan 2018 erbjuder Malå kulturskola undervisning inom digital bild och formkonst - 3D. Det är en unik satsning som lockar allt fler barn och unga att med kulturskolans pedagogiska hjälp arbeta digitalt och gå från idé till alster/produkt.

OBS! För närvarande är ämneslärartjänsten vakant, ambitionen är att undervisningen skall återupptas läsår 2022/2023. Sprid gärna till dem ni tror kan vara intresserade, Malå kulturskola söker Kulturskolepedagog digital formkonst 50%

Kortkurs

Information om aktuella kortkurser hos kulturskolan finns på SchoolSoft.
Kortkurserna vid Malå Kulturskola är avgiftsfria.

Ämneskurs individuell

Från och med årskurs 4 erbjuds elever att delta i individuell 3D-undervisning.

Om tillgänglig tid för undervisning saknas, placeras eleven i kö.

Undervisningen sker oftast enskilt med olika övningar och moment knutna till  digitalt skapande. För att delta i den enskilda undervisningen går eleven i allmänhet under grundskolans raster, 20 min i veckan. Under så kort tid ges inte möjlighet till att producera i någon större utsträckning. Lektionen går i regel ut på att läraren ger råd och anvisning för fortsatt eget arbete hemma. En positiv inställning från föräldrar och syskon till elevens skapande hemma är viktig.

Undervisningsmaterial

Eleven får själv bekosta eventuell lärobok som lärare anser vara lämplig. Eleven bör också medta en pärm eller mapp till varje lektion där lösblad kan förvaras.

Plats för undervisningen

Undervisningen bedrivs under Forum, Parkgatan 1, i centrala Malå.

Avgift individuell ämneskurs

Malå kulturskola är avgiftsfri med start 2020-01-01.

Denna specialinriktning på Malå kulturskola utvecklades genom projekt MK3D ”Malå Kulturskola, digital teknik för innovativ bild- och formkonst på landsbygden” finansierat av Lokalt ledd utveckling - Skellefteå Älvdal (LEADER) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I projektet har Malå kulturskola testat och utvecklat koncept med 3D-printingverksamhet med elever inom bild- och formkonstområdet. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits för olika åldrar samt att en plats för visning av alstren, kallad Malåkulturens Printshow Window etablerats.

MK3D Malå Kulturskola - digital teknik för innovativ bild och formkonst på landsbygden. 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.