Webbokning av lokaler/hallar

Det är möjligt att boka lokaler, hallar och anläggningar via kommunens webbokning. Du kan även använda systemet för att se när lokaler, hallar och anläggningar är lediga eller öppna för allmänheten.

För att nyttja tider under helgerna så ska bokningen vara gjord innan fredag kl. 14:00, för att du/ni ska hinna hämta ut en nuddis/nyckel till lokalen/anläggningen. Övrig bokning görs senast dagen innan önskad tid.

Vid första tillfället du ska göra en bokning behöver du skapa en egen användare. Vill du endast se om lokalen/hallen/anläggningen är ledig behöver du ingen inloggning. (Du måste vara 18 år för att boka tider.)

Alla bokningar som görs, blir synliga i bokningssystemet som "Preliminär" till dess att en administratör har granskat och godkänt bokningen.

Nyckelhämtning

Nuddis/nycklar hämtas på Malå Turistinformation (biblioteket). Nuddis/nycklar ska återlämnas till biblioteket direkt efter bokad tid. Om biblioteket är stängt så lägg nuddis/nycklar i bokinkastet. 

Villkor och avgifter

Läs mer här om Villkor och avgifter för bokning av lokaler och hallar i Malå kommun 2022.

Avbokning

För avbokning av redan bokade tider så måste kunden kontakta administratör via e-post eller telefon, senast dagen innan. Kontaktuppgifter finns till höger.

Debitering

Faktura för nyttjande av lokal, hallar och anläggningar skickas ut i efterhand. Detta gäller även för tid (bokningar) som ej nyttjas men ej heller blivit avbokade i förtid samt otillåtet nyttjande av lokaler, hallar och anläggningar.

Städning

Alla lokaler, hallar och anläggningar ska städas efter nyttjande. Om städningen bedöms som otillräckligt så kommer kunden att debiteras med en städkostnad. Om städfirma måste anlitas så debiterar entreprenören städkostnaden direkt till hyresgästen.

Tillstånd

Kunden ansvarar själv för att inhämta/ansöka om tillstånd hos berörda myndigheter om detta behövs för verksamhetsutövningen.

Tobaksfritt

Vänligen respektera att lokalen ska vara tobaksfri i enlighet med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

 

Senast uppdaterad den 12 oktober 2022

Translate the website with Google translate.