Language Lättläst E-tjänster

Månadsinformation till invånare i Malå kommun

Månadsinformation den 26 juni
invånare Malå kommun

Det här är en lättläst sammanfattning av
information från Malå kommun.

Det här är en lättläst sammanfattning av
information från Malå kommun.

Sommar med coronaviruset

 Fortsätt att följa de allmänna råden

 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Håll avstånd.
 • Var försiktig när du besöker personer som
  är äldre än 70 år eller tillhör en risk-grupp.
 • Undvik större sociala sammanhang.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Resor inom Sverige

Folkhälsomyndigheten avråder från att
resa kollektivt.
Tänk på att vissa transport-företag
kan ha minskat antalet avgångar och
infört begränsningar i antalet passagerare. 


Från den 13 juni kan symtomfria personer
resa i Sverige.
Det är viktigt att alla följer reglerna om att
hålla fysiskt avstånd, både under resan och
under vistelsen.
Kolla med kommunen som du ska besöka
vad som gäller när du är där.

Utrikesresor

UD avråder från icke nödvändiga resor till
alla länder.
Det gäller fram till den 15 juli,
därefter ska UD en ny bedömning. 

Friluftsliv

Frilufts-livet väntas öka kraftigt i sommar.
Då är det extra viktigt att alla
visar hänsyn mot naturen, djurlivet,
markägare och andra människor.

Allemans-rätten innebär att du får röra dig
fritt i naturen utan att fråga markägaren om lov. 

Men det finns vissa saker du måste tänka på
när du är ute och vandrar, campar eller
gör något annat i det fria.

 

Läs mer om vad allemans-rätten säger om
olika aktiviteter:
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler

Fjällstugor

På grund av risken för smitt-spridning har
Svenska turistföreningen infört begränsningar
av hur många som får övernatta i föreningens
fjällstugor.Fjällvandrare måste också
boka plats i stugorna och betala i förväg.

Även privata fjällstugor kan ha
infört liknande regler.
Du som har tänkt vandra i sommar
rekommenderas därför att undersöka
detta innan du ger dig iväg.

Läs mer om vilka särskilda regler som gäller:
www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/information-fran-stf-med-anledning-av-coronaviruset

Nöjesfält, djurparker och vattenland

På grund av förbudet mot offentliga
tillställningar för fler än 50 personer
har många nöjesparker, vattenland
och liknande skjutit fram sina öppnanden.

Vissa parker håller ändå öppet men har
särskilda restriktioner och begränsningar.
Det kan till exempel handla om att man
endast släpper in ett begränsat antal
besökare eller att delar av parken är stängd.
Ta reda på vad som gäller innan du besöker
en nöjespark.

Restauranger och kaféer

Restauranger och kaféer
får hålla öppet under vissa förutsättningar:

 • Det får inte uppstå trängsel.

 • Servering av mat och dryck
  ska ske genom bordsservering.
 • Gästerna ska alltid
  äta maten sittandes vid ett bord.

 • Hämtmat kan köpas så länge det
  inte uppstår trängsel.

Hotell, vandrarhem och camping

Hotell, vandrarhem och camping-platser
bör se till att personal och gäster känner
till ochföljer Folkhälsomyndighetens råd.
Besöksverksamheter bör kunna erbjuda
alternativa lösningar till köer vid
exempelvis incheckning. Personal och
besökare bör också ha möjlighet att tvätta
händerna, både med tvål och vatten
och med handsprit.

Idrott och träning

Idrott och träning kan fortsätta även
under utbrottet av covid-19.
Aktiviteterna kan dock behöva anpassas
för att minska risken för smittspridning.


Badplatser

Badplatser omfattas inte av förbudet mot
offentliga tillställningar med fler än 50
personer. Det allmänna rådet om att
hålla avstånd gäller. 

Håll dig uppdaterad!

På Malå kommuns hemsida hittar du
aktuell information:
 www.mala.se/kommun-och-politik/coronaviruset

Handeln i Malå ställer om

På grund av corona-pandemin har
Malå kommun bland annat prioriterat
bransch-anpassade insatser.
Ett exempel är en omfördelning av
projekt-medel till företag inom
detalj-handeln i Malå kommun.

Läs mer på: 

www.mala.se/nyheter/handel-i-mala-staller-om

Kultur- och fritidsnämndens sista möte

Kultur- och fritidsnämndens sista möte
genomfördes den 28 maj. Vi ser nu fram
emot att fortsatta verksamheten i den
nya organisationen.

Ärenden som togs upp på mötet var
bland annat:

 • synliggörandet av
  den skogssamiska kulturen i Malå
 • utvärdering av
  årets skidsäsong i Tjamstanbackarna
 • medborgarförslag

Hemkörning av livsmedel till
corona-virusets riskgrupper

Tillhör du riskgrupperna för corona-viruset
bör du undvika större folksamlingar.
Du bör därför undvika att
handla livsmedel i affären själv.

På Malå kommuns hemsida kan du 
läsa mer om vad som gäller:
https://www.mala.se/nyheter/hemkorning-av-livsmedel-till-coronavirusets-riskgrupper/

Hemtjänst

Är du i behov av hemtjänst är du välkommen att kontakta bistånds-handläggare Ulrika Grensell
på Malå kommun.

Telefon: 0953-140 36

E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Therese Perdahls stipendium

Vid kultur- och fritidsnämndens
sista sammanträde så
delades Therese Perdahls stipendium ut.
Therese Perdahls stipenium delas årligen
ut till en kulturskole-elev som under skolåret
gjort stora framsteg inom musikens område.


Årets stipendium gick till Signe Norén.
Grattis Signe och lycka till med
framtida musik-studier!

Lokal naturvårdssatsning
- LONA-bidraget

LOkal NAturvårdssatsning (LONA) är
ett bidrag från Naturvårdsverket.
LONA-bidraget ska stimulera
kommuners och ideella föreningars
långsiktiga naturvårds-engagemang.


Malå kommun har både själva och
tillsammans med bya-föreningar blivit
beviljade LONA-bidrag för naturvårdssatsningar
i Malå kommun.

I Rökå har bya-föreningen blivit beviljade
18 595 kr för upprustning av vandringsleden
och uppförande av vindskydd och
grillplats vid Kolvdammen.
Projektet kommer att pågå under 2020.

I Rentjärn har bya-föreningen blivit beviljade
54 000 kr för att restaurera och upprusta
vandrings-leden runt tjärnen i byn.
Projektet kommer att pågå till 2022.

Malå kommun har blivit beviljade
138 825 kronor för inventering av leder
och för ett utsiktstorn vid entré Malå.
 
Nästa ansöknings-omgång för LONA-bidraget 
är för projekt med start år 2021.
Ansökningar och handlingar vara
kommunen tillhanda senast 15 november 2020.

Inventering av vandrings-leder 

Intresset för rekreation och natur ökar och
både kommun-invånare och turister efterfrågar
naturbaserade upplevelser och frilufts-aktiviteter.

I dagsläget är väldigt få leder i Malå kommun
utmärkta på kartor, de är otillgängliga och är
ofta i dåligt skick.  
Kultur- och fritidsavdelningen i Malå
har blivit beviljade LONA-bidrag
för att inventera vandrings-leder och
få en aktuell bild av ledernas status,
skick och potential.


För att genomföra projektet har avdelningen
anställt Peter Tjärnlund. I sommar kommer
han att vandra lederna och säkerställa
koordinater, inventera ledernas skick och
behov av till exempel skyltning, röjning,
spångning och rastplatser.  Han kommer även
att beskriva ledernas svårighets-grad utifrån
lämplighet för olika aktiviteter till exempel
vandring och cykling. Han ska också beskriva
var på lederna som det finns natur- och
kulturvärden, besöksmål, lämpliga fiskeplatser,
rastplatser och så vidare.

 

Kontakta Peter om du har du information
om leder och besöksmål i Malå kommun.
E-post: peter.tjarnlund@mala.se 

Telefon 072-529 28 15.

 

Medborgar-forskning om hälsofrämjande natur

På webbsidan Naturhälsokartan kan du
registrera din upplevelse av ett natur-område.
Du behöver inte logga in eller ladda ner någon
app för att använda Naturhälsokartan

Projektet vill med hjälp av Naturhälsokartan
samla information om hur en plats i naturen
påverkar ens hälsa. Insamlade data används
till en analys över var den mest hälsofrämjande
naturen finns. Underlaget kan också användas
för kommuners planering.

 

Kontakt Naturhälsokartan: 

Julia Pettersson
E-post: julia.pettersson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 69

Föreningsbidrag

Malå kommun avsätter varje år pengar
för att stödja föreningar.
Bidragen består av fyra delar:

 • Aktivitets-bidrag utgår för
  barn och ungdom per aktivitets-tillfälle.  
 • Anläggnings-bidrag kan man få om
  man sköter om till exempel
  skidspår och badplatser.
 • Lokal-bidrag är till föreningar som har kostnader,
  till exempel underhåll
  av egen eller hyrd lokal.
 • Kultur-bidrag kan man få för
  kulturella arrangemang och aktiviteter.

 

För att ytterliga stimulera idrott och rörelse
för barn och ungdomar så får föreningar
hyres-rabatt när de använder kommunens
lokaler och anläggningar.

För verksamhetsåret 2019 så fick föreningar
i Malå kommun 319 203 kronor i dessa bidrag.

 
Kultur– och fritidsverksamheter 

som bekostats av
externa medel

Externa medel betyder pengar som kommer
från någon annan än kommunen själv.
Under åren 2013 till 2020 har
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter
beviljats 4 391 430 kronor i externa medel.

För medlen har bland annat
kulturskolans verksamhet breddats till att

omfatta dans, teater, 3D, film,
musikalisk fördjupning, cirkus och parkour.

Lov-aktiviteter har arrangerats, simskola för
förskoleelever har genomförts och
öppet-tiderna på fritidsgården har utökats.

Invigning av Kulturbryggan

Den 4 juni invigdes den nybyggda
scenen Kulturbryggan.
Det hela inleddes av ett högtidligt tal av
kommun-styrelsens ordförande
Lennart Gustavsson.
Därefter följde ett framträdande med
eleverna Izabella Persson, Kajsa Bergström,

Jaquline Persson och Signe Norén från

Malå kulturskola.

 

På grund av corona-viruset så genomfördes
invigningen utan publik och filmades istället.

Här kan du se filmen från invigningen:
www.mala.se/nyheter/digital-invigning-av-nybyggda-scenen-vid-kulturskolan 

Den lilla scenen Kulturbryggan är
finansierad genom bidrag från Kulturrådet
och
är till för att bland annat haspontana
mini-konserter och lektions- och övningstillfällen
på Kulturskolan utomhus.

Både Kulturbryggan och Kulturskolans replokal
är möjlig att boka och använda kostnads-fritt

även när inte personalen på plats.

Gör bokningen här: https://rp1.mala.se/Resursbokning/

Grovavfalls-insamling i
byarna år 2020

Grovavfall är skrymmande avfall från
hushållen som inte kan läggas i
behållare eller säck för avfall.

Sortera grovavfall i olika högar för att
underlätta insamlingen och ställ på
lämpligt ställe vid infarten innan angivet
datum. 

Insamlings-datum:

Vecka 27

Startar den 29 juni

Malånäs, Malå-Vännäs, Johannisberg, Adak,
Lönås, Kokträsk och övriga byar efter den rutten.


Vecka 29

Startar den 13 juli

Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Grundträsk,
Strömfors och övriga byar efter den rutten.


Vecka 29

Startar den 13 juli

Rentjärn, Rökå, Aspliden, Släppträsk och
övriga byar efter den rutten.

Det här får du skicka:

 • Kyl och frys av hushållsmodell.
 • Metallavfall, till exempel cyklar, utegrillar och
  barnvagnar.
 • Deponirester, till exempel tvättställ och toa-stol
 • Brännbart avfall, till exempel möbler och trasmattor.
 • El-avfall, till exempel tv, spis,
  tvättmaskin och diskmaskin.

Avfall som inte är godkänt kommer att lämnas

kvar och då får man som privatperson frakta
det själv till återvinnings-centralen i Malå.

 

Bildäck får inte lämnas på återvinnings-centralen
eller skickas med grovsoporna.

Kontakta din däck-återförsäljare om du har däck
som du vill bli av med.

Återvinnings-centralens öppettider:

Helgfria måndagar och torsdagar från
klockan 12.00 till 18.00 och

fredagar från klockan 7.00 till 12.00.

Nilaskolan informerar

Skolstart

Välkommen åter till skolan den 19 augusti.

Barn– och utbildningskontorets telefontider

under sommaren:

Vardagar från klockan 10.00 till 12.00.

Telefon: 0953-140 80

Förskolan Tjambo

De första avdelningarna har flyttat in på
Tjambo.

Både barn och vuxna är
fascinerade över våra nya lokaler.

Ett av våra förskolebarn satt den
första dagen och
funderade i sandlådan och sade följande:

- Johanna, ska det här vara kvar?
För alltid?

Och tänk det ska det!

Arbetet med att färdigställa huset förde
kvarvarande avdelningarna har påbörjats
och
beräknas vara färdigt i december.

Malå kommun söker
värdar och mentorer
I Malå vill vi främja aktiviteter där nyanlända
på ett enkelt sätt kan integreras i vårt samhälle.
Vi söker därför dig som är intresserad av att
vara aktivitets-värd eller mentor.

Som värd eller mentor är du en av dem som
tillsammans med oss på
inflyttar- och integrationsservice ordnar
en aktivitet.
Det kan till exempel vara språk-främjande eller
aktiviteter som handlar om hälsa och friluftsliv.

Hör gärna av dig med ditt namn,
telefonnummer samt e-post till
integrationssamordnare Kamal Blyborg på
telefon 0953-140 46 eller via
e-post: kamal.blyborg@mala.se


Är du ny i Malå?
Välkommen!

Vi på inflyttar- och integrationsservice gör din
första tid i Malå lite enklare.

Till oss kan du vända dig med frågor och
funderingar om arbete, att starta eget, fritid,
skola och annan samhälls-service.
Information för dig som är nyinflyttad
finns också på Malå kommuns hemsida.

Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Inflyttar-/medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Telefon: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 
 
Integrations-samordnare
Kamal Blyborg
Telefon: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se

Integrations-assistent
Ethel Cavén
Telefon: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 


REK-gruppen informerar

Attityden till alkohol har förändrats.
Alkohol-haltiga drycker används idag oftare
som måltids-dryck än tidigare.
Många föräldrar och andra vuxna också en
mer tillåtande attityd till ungdoms-drickandet.

Vi vuxna ska hjälpa ungdomarna att skjuta
på alkohol-debuten och förhindra nyrekrytering
när det gäller narkotika.

Skolelevers drog-vanor

Undersökningen av skolelevers drogvanor i årskurs 9
och årskurs 2 på gymnasiet år 2019 visar att ungdomars
alkohol-konsumtion har minskat sedan 2000-talets början.

Men i årets undersökning ser man att denna positiva
trend stannat av när det gäller elever i årskurs 9.

I undersökningen uppger bland annat 13% av
eleverna i årskurs 9 att de har kört moped eller
motor-fordon berusade.

Eleverna uppger också att de har blivit fotograferade
i pinsamma eller kränkande situationer och att de har
fått problem med både föräldrar och vänner.


Utifrån detta ser vi att det finns mycket kvar att
jobba med i Malå kommun.
Föräldrar och vuxna behöver prata med ungdomar
om risk-beteenden och gränser.

Utdrag ur ANDTS-undersökningen 2019 bland
elever i Norsjö och Malå:

 • 24 % av eleverna är alkohol-konsumenter.
  80 % av dessa har någon gång druckit så
  mycket alkohol att de känt sig berusade.
 • 5 % av eleverna säger att deras föräldrar
  tillåter att de dricker alkohol.
 • 15% av eleverna som dricker alkohol säger
  att de får alkoholen via sina föräldrar.
  65 % säger att de får alkoholen
  via en kompis.
 • 13 % av eleverna uppger att de känner någon
  som kan erbjuda dem narkotika och 7 % har
  blivit erbjudna narkotika.
 • 17 % av eleverna har åkt med en berusad förare.
 • 83 %  av dessa säger att de åkt med ett berusat
  syskon eller med ett berusat syskon till en kompis.
 • 7 % har åkt med en berusad förälder och
  4 % av med en berusad kompis
  (de kunde besvara flera alternativ) .
 • Endast 1% av eleverna säger sig ha kört onykter
  själv vilket är positivt, men vi önskar givetvis att
  det skulle vara 0%.
 • Eleverna uppger att nyårsafton, examen, midsommar,
  valborg, halloween och festivaler som de vanligaste
  tillfällena för ungdomar att prova alkohol första gången.

REK-gruppen önskar en trevlig sommar!

REK-gruppens tips till föräldrar i
Malå kommun

Familje-behandlare Cecilia Festin Stenlund
håller i föräldraskaps-stöd och studiecirkeln
ABC.

Ring eller maila för att anmäla ditt intresse:
E-post: cecilia.f.stenlund@mala.se
Telefon: 0953-140 43

Föräldraskaps-stöd
Alla föräldrar kan ibland ha behov av att prata
om och få stöd i det man upplever som
svårt i föräldraskapet.

Vi har tystnads-plikt, skriver inga journaler och
det är kostnadsfritt. Under rådande corona-situation
erbjuds även dessa samtal per telefon.

Studiecirkel ABC

Kursstart när vi har full grupp och
corona-restriktionerna förändrats.

Träffarna är kostnadsfria och sker på svenska.

Träff 1

Värme och uppmuntran i relationen mellan
föräldrar och barn.


Träff 2

Att ha gemensamma aktiviteter i familjen.


Träff 3

Att som förälder behålla lugnet även
i konflikt-situationer.


Träff 4

Att minska förmaningar och tillsägelser.

 
Galejan och teknisk avdelning informerar

FTI är ansvariga för återvinnings-stationen på
Malåborg och Galejan har uppdraget att
sköta städningen kring containrarna.

 

 • Återvinnings-material som lämnas vid
  återvinnings-stationen på Malåborg ska
  placeras i containrarna.
 • Cyklar, batterier och element ska inte lämnas
  på återvinnings-stationen, utan lämnas till
  återvinnings-centralen.


Om containrarna är fulla ta då med materialet hem
igen och återkom när containrarna är tömda.
Felanmälan till FTI på telefon: 0200-88 03 11
eller via deras webbplats: www.ftiab.se 

Malå kommun söker
Vikarierande barn- och skolbibliotekarie,
sista ansökningsdag är den 31 juli.

Läs mer om lediga tjänster:
www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss

Malå kommun i projekt om
artificiell intelligens (AI)

Projektet RegAI handlar om att sprida
både teoretisk och praktisk kunskap om
artificiell intelligens (AI)i Västerbottens inland.

Syftet är att skapa tillväxt genom framtida
införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Projektet startar i september och har näringslivet
som målgrupp, men om intresse finns från offentligt
anställda eller privatpersoner kommer även de att få
delta i mån av plats.

 

AI kan kort beskrivas som olika tekniker där man
genom att tillföra stora mängder data kan få fram
slutsatser eller göra prognoser.

Projektet RegAI finansieras av Region Västerbotten,
Tillväxtverket samt Europeiska Utvecklingsfonden.
Projektet pågår från september 2020 till
maj 2022.


Inställda evenemang

På grund av corona-viruset har de flesta
evenemang som registrerats i
evenemangs-kalendern på www.visitmala.se  
ställts in.

Evenemang som inte är inställda riskerar också
att ställas in beroende på hur
utvecklingen ser ut framöver.

Därför presenteras ingen evenemangs-kalender
i detta informationsblad.

Hemester

Årets sommartrend är hemester.
På Malå kommuns Facebook-sida
”Malå - med allt så nära” kommer
turist-informationen varje fredag att
presentera smultronställen i Malå kommun.
Du är också välkommen att kontakta
turist-informationen direkt om du vill
få lite smultronställe-tips.

Turist-informationen hittar du på
biblioteket i Malå.

Telefon: 0953-142 91

E-post: turism@mala.se 

Kommunstyrelsens ordförande informerar

I år får vi ha en annorlunda sommar.
Även om en del lättnader i restriktioner skett så
kommer ändå den pågående pandemin att
på olika sätt påverka oss.
Den efterlängtade utlandsresan och besöken hos
nära och kära kanske inte blir av.

I Malå kommun är många arrangemang som
vi sett fram mot inställda.

 

”Hemestra” eller ”Malåmestra” får kanske bli
fullgoda alternativ. Det blir kanske en chans
att lära känna vår kommun lite bättre.
Det finns gott om platser i vår kommun som
är väl värda att besöka. På hemsidan www.visitmala.se 
finns en mängd exempel på vad vi har i vår egen kommun.
Var än vi bor i vår kommun så har vi nära till naturen,
vi lever bokstavligen mitt i naturen.  Fiskevatten, bärmarker,
utsiktsplatser, historiska platser, spännande platser finns
alltid i vår närhet.

Dessutom så har vi i vår kommun nära
till människor.  Vi pratar med varandra,
vi bryr oss, vi hjälps åt. Det är bland annat
det som kan göra livet lite lättare i dessa
tider som är ovana och ovissa.
En kopp kaffe ute i det fria med nära och kära,
en grillkväll med grannar eller en improviserad
fotbollsmatch med några barn gör livet roligare.

 

Vi får göra den här sommaren till en sommar som
för många kanske är ”lite eljest”.
Men det behöver inte betyda att den blir sämre.
Tvärtom så kan den situation vi har på grund av
corona-viruset ge oss möjligheter att nyfiket skaffa
oss nya erfarenheter i vår egen närhet.

Till sist, ni som undrar om något,
har tankar och funderingar eller
bara vill prata en stund:
Ring, skriv eller kom förbi.

Trevlig sommar!

Kommunstyrelsens ordförande

Lennart Gustavsson

Informationsbladet publiceras på
Malå kommuns webbplats och Facebook-sida.

Informationsbladet finns också att hämta i
pappersformat i kommunhuset,
hos turistinformationen och i butiker.

 

 

Senast uppdaterad den 29 juni 2020

Translate the website with Google translate.