Månadsinformation till invånare i Malå kommun

Månadsinformation 
Invånare Malå kommun
Utgivning 26 februari

Skärpta föreskrifter i Västerbotten

Informationen skriven 14 februari 2021
Trycket på vården och antalet smittade i
länet ökar kraftigt. 
Med anledning av detta har Länsstyrelsen och
andra aktörer i Västerbotten tillsammans 
fattat beslut om att införa 
särskilda regionala rekommendationer. 
 • Res inte, varken inom länet eller utanför
  Undvik alla onödiga resor.
 • Om du måste resa är det viktigt att du gör
  det på ett säkert sätt genom att du begränsar
  nya kontakter så mycket som möjligt.
 • Undvik att träffa andra personer inomhus än
  de som du bor tillsammans med eller
  ett fåtal utvalda.
 • Det innebär att du inte ska gå på eller
  ordna fester eller liknande sociala aktiviteter.
 • Undvik att vistas i inomhus-miljöer där människor
  samlas såsom butiker, köpcentrum och gym.
 • Du kan göra nödvändiga besök i mataffärer och
  på apotek men du ska hålla avstånd till andra.

Rekommendationer för anställda under

ett pågående utbrott

 • Personer som är anställda eller har uppdrag vid
  en arbetsplats under ett pågående större utbrott
  rekommenderas att undvika möten med andra
  människor än de man bor och arbetar med.
 • Undvik att vistas ute i samhället utöver arbetet.
  Det handlar exempelvis om att besöka affärer,
  caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter
  inomhus.
 • Ta hjälp med att handla livsmedel och
  nödvändiga läkemedel.
 • Bor du med någon som arbetar på en arbetsplats
  som har ett pågående utbrott gäller samma
  rekommendationer för dig men du kan gå till
  arbete eller skola som vanligt.
 • Barn födda 2005 och senare kan delta i
  fritidsaktiviteter inomhus. 

Har du blivit frisk efter Covid-19 under det senaste
halvåret gäller inte denna rekommendation.

Som alltid gäller det att vi ska:
 • Tvätta händerna ofta.
 • Håll avstånd, inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

Smittskydds-åtgärder på serveringsställen

I och med den fortsatta spridningen av Covid-19
ärdet viktigt att fortsätta hålla avstånd. 
För serveringsställen, alltså restauranger, caféer
och liknande fortsätter Lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla.
Det innebär bland annat att: 
 • besökare ska hålla minst 1 meter mellan
  sällskap.
 • antalet besökare i ett sällskap får uppgå
  till högst 4 personer.
 • När besökare rör sig i lokalen för att exempelvis
  hämta mat och dryck eller liknande ska det ske
  utan att trängsel uppstår och med minst
  1 meters avstånd från besökare som sitter ned.

Återvinnings-stationer 

Återvinnings-stationerna i kommunen är till för att
lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper
och tidningar. Det är FTI (Förpacknings- och
tidnings-insamlingen) som är ansvariga för
återvinnings-stationerna.Insamlingen bekostas
genom en återvinnings-avgift som man lagt på
priset på alla förpackningar. 
Det är alltså vi konsumenter som betalar för detta.
Inga hushållssopor får lämnas på återvinnings-stationen. 
Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor.
Detta ska lämnas på återvinnings-centralen (ÅVC) som
finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet. 
 
Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt
på återvinnings-stationerna. 
Lämna dina förpackningar och tidningar i 
rätt behållare. 
Lägg ingenting på marken!  
Om containern är full, anmäl om tömning till 
FTI:s kundtjänst telefon 0200-880 311 eller 
via deras hemsida: https://ftiab.se/172.html       
Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns
och för att du inte skräpar ner vid återvinnings-stationerna.

Ny leverantör av SMS-tjänst till invånare

För att snabbt kunna informera invånare vid driftsstörningar,
avstängningar och andra händelser använder Malå kommun
en SMS-tjänst. Från och med den 1 oktober har Malå kommun
ny leverantör av tjänsten.
I och med bytet är det viktigt att du kontrollerar att ditt
mobil-nummer är registrerat så att kommunen kan skicka
sms till dig.
På kommunens hemsida kan du kontrollera om ditt
nummer finns registrerat eller för att registrera ditt nummer: 

Plockanalys av sopor år 2020

En mätning är gjord på sopor som vi invånare i 
Malå kommun slänger i våra soptunnor. 
Mätningen visar att cirka 63 % består av sopor som
inte ska slängas i soptunnan. Det avfall som inte hör
hemma i soptunnan är en stor kostnad för kommunen
och innebär därför höjda avgifter för invånarna. 
Tänk även på att när du köper produkter i
förpackningar så betalar du även en kostnad
för hanteringen av förpackningen.
Om du slänger förpackningen i soptunnan får
du betala en gång till.
Kostnaden för hushållens avfall år 2020 är 
drygt 1 miljon kronor.

Ändrat sophanterings-system

Malå kommun har fattat beslut om ändrat
sophanteringssystem som kommer att börja
gälla senare delen av år 2022. 
Det nya systemet innebär att matavfall kommer
att separeras från övriga sopor och att
avgiften kommer att baseras på vikt. 
Mer information om detta kommer år 2022. 

Sorterings-guide på webben

För att göra det enklare för dig som invånare
eller företagare att sortera sopor håller vi på
att skapa en sorteringsguide på vår hemsida. 
Den beräknas bli färdigställd under mars månad. 
Du hittar den på kommunens hemsida: 

Företagare skyldiga att rapportera
farligt avfall 

Från den 1 augusti år 2020 gäller en ny lag som
säger att företagare är skyldiga att rapportera farligt
avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
Mer information finns hos Naturvårdsverket: 
 

Föräldrastöd i coronatider

Är du förälder och önskar stöd och vägledning kring
utmaningar i vardagen och verktyg att bemöta ditt
barn i olika situationer?
Våra fysiska ABC-träffar (föräldragrupper) har paus,
men du kan kontakta oss för rådgivning.
Boka tid per telefon eller mail. 
När vi fått in din bokning så ordnar vi 
tre träffar digitalt eller per telefon.
 • Vi har tystnadsplikt och för inga journaler
 • Träffarna är kostnadsfria.
 • Behöver du tolk, ordnar vi det.
Tveka inte att höra av dig till oss. Du är inte ensam!
Kontakt
Familjebehandlare 
Cecilia Festin Stenlund, 
Telefon: 0953-140 43

Evenemang i Malå

Roblox

8 och 9 mars klockan 13:00 till 15:00. 
Föranmälan krävs. 
Anmäl till e-post: biblioteket@mala.se  eller 
telefon: 0953-141 20. 
Arrangör: Malå bibliotek och Malå kulturskola

Bokcirkel digitalt

17 mars klockan 18:30 till 20:00 
Anmälan till e-post: katrin.jonsson@mala.se   
Arrangör: Malå bibliotek och Mörttjärn byaförening

SkoterLitt-O 2021

Skoterorientering i Springliden
28 mars klockan 10:00 till 13:00.
Arrangör: Malå bibliotek och 
Springlidens byaförening.

Kommunledning digitalt

29 mars klockan 17:00 till 18.00  
Följ sändningen här: https://www.facebook.com/malabibliotek/live/    
Arrangör: Malå bibliotek 
På vår Facebook-sida kan du läsa mer om evenemang i
kommunen. Följ länken: 

Utbildningskontoret informerar 

Lovskola under sportlovet

Under vecka 10 är det sportlov. 
Under sportlovet erbjuder Nilaskolan lovskola till
elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli
behöriga till ett nationellt yrkesprogram.
Lovskolan är en fantastisk möjlighet där eleven får
individuellt stöd av lärare och olika resurspersoner. 
Erbjudande om lovskola skickas till 
vårdnadshavare som ska skrivas under och 
skickas tillbaka till skolan. 

Vårens utvecklingssamtal

Vårens utvecklingssamtal är planerade till
vecka 9, 10, 11 och 12 och kommer 
huvudsakligen vara digitala.
Mer information om upplägg och 
tidsbokning kommer via SchoolSoft. 

Planeringsdagar för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem håller stängt 8 mars för
planering och verksamhets-uppföljning. 
Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet
att ordna barnomsorg tar du kontakt med ansvarig
rektor. 

Kontakt:

Rektor förskola
Maria Larsson
Telefon: 0953-141 09
E-post: maria.larsson@mala.se    
Rektor fritidshem
Ann-Chatrine Lundmark
Telefon: 0953-141 07

Lediga tjänster

Läs mer om lediga tjänster:
 
Välkommen med din ansökan!

Varning för falska samtal

Det förekommer falska samtal från personer
somuppger sig ringa från SOS Alarm. 
De säger att de vill sälja tjänster, 
återbetala pengar eller liknande och 
frågar efter kontouppgifter och BankID. 
Dessa personer agerar inte på 
uppdrag av SOS Alarm.
Läs mer på SOS Alarms hemsida:

Abonnemang som kräver nyare typ av
CPE-dosa

Leverantören A3 levererar numera högre hastigheter
än 100 Mbit/s på Malå kommuns fibernät. 
Malå kommun har meddelat A3 om på vilka
adresser i kommunen som har utrustning som
klarar av hastigheten.  Tyvärr har inte A3 brytt
sig om informationen utan fortsätter sälja sådana
abonnemang till alla adresser, inklusive de som
inte klarar av det. 
För att du som kund ska kunna teckna ett
abonnemang med högre hastighet än 100 Mbit/s
krävs det att du har den nyare typen av 
dosan på väggen där fibern kommer in.
På den gamla typen av står det Fiber2home
och på den nya står det RAYYCORE. 
Vill du byta till den nya typen av CPE-dosa
är du välkommen att kontakta 
IT-enheten på Malå kommun. 
Med den nya dosan kan du 
teckna TV-abonnemang hos sappa.se
Du når oss via kommunens växel på
telefon: 0953-140 00.

Öppettider Tjamstan

Vecka 7

Tisdag och fredag klockan 18:00 till 20:00.
Lördag och söndag klockan 10:00 till 16:00.

Vecka 8 och 9

Tisdag, fredag, lördag, söndag 
klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag klockan 18.00 till 20.00.

Vecka 10 

Alla dagar klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag klockan 18:00 till 20:00.

Vecka 11 och 12

Tisdag, fredag, lördag, söndag 
klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag klockan 18.00 till 20.00.

Vecka 13

Torsdag-söndag klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag klockan 18:00 till 20:00.

Vecka 14

Alla dagar klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag klockan 18:00 till 20:00.
Besök oss på vår nya hemsida: https://www.tjamstanbackarna.se/  
Följ oss på sociala medier:
Tjamstanbackarna i Malå
Du kan nå oss på telefon: 0953-142 89 eller 
via e-post: info@tjamstanbackarna.se  

Dialog och synpunkter 

Dialogen med dig är viktig för alla politiker och 
medarbetare inom Malå kommun.
På Malå kommuns hemsida har vi därför skapat
ett formulär där du på ett lätt och smidigt sätt
kan komma i kontakt med oss för synpunkter,
dialog, klagomål, beröm eller annat.
Följ länken för att hitta formuläret på kommunens
hemsida: 
Har du inte möjlighet att kontakta oss via formuläret
på kommunens hemsida så är du  hjärtligt välkommen att
ta kontakt med oss via kommunens växel, 
telefon: 0953-140 00.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Malå kommun kan lämna in ett
medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Läs mer om detta på kommunens hemsida:

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Den svenska demokratin fyller 100 år 2021 vilket
uppmärksammas i hela landet. 
Man får väl säga att den svenska demokratin står på
en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, 
högt valdeltagande och välfungerande 
rättssäkra institutioner.
Demokratin kan dock aldrig tas för given. 
Det finns utmaningar vilket visar sig i bland annat
att vissa människor upplever ett utanförskap och
varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin.
Vi ser också ett hårdnat debattklimat med förändrade
förutsättningar för det demokratiska samtalet. 
Det finns också mer synliga antidemokratiska
aktörer som använder olika metoder för
att skrämma till tystnad. 
Sociala medier har också skapat nya former
för debatt och används för att 
sprida information och nyheter. 
Det ställer större och större krav på oss som
medborgare att kunna se vad som är sant och
vad som inte är sant. 
Rykten, påhittade nyheter förvandlas fort
till sanningar. 
Att ta rätt på fakta blir allt viktigare i en tid som vår. 
Demokratin måste vinnas varje dag brukar man
säga och det som tagit årtionden att bygga upp
kan raseras väldigt fort. 
Vi ser det tydligt i vår omvärld. 
Demokratin kan inte heller förvandlas till något
som hos oss händer vart fjärde år i samband med
valen. Demokrati måste finnas i vardagen och
vara ett förhållningssätt. 
I vår tid när jaget ibland har blivit viktigare än
laget måste man komma ihåg att demokrati innebär
att man inte alla gånger får som man vill och
att man får acceptera att andras förslag vinner. 
Efter hundra år av demokrati har vi fortfarande ett
ansvar att försvara och utveckla demokratin.
Demokratin är inte något som endast finns i det
politiska rummet, demokratin ska finnas med i hela
samhället. 
Engagemanget i olika föreningar, 
civila organisationer är viktiga delar i ett demokratiskt
samhälle. Det kan ske på olika sätt, i idrottsföreningar,
i kulturarbete, i kyrkan, i byaföreningar i politik m.m. 
Vi Malå-bor är i grunden engagerade människor. 
Låt oss fortsätta med det, för vår egen, för våra
medmänniskors och inte minst för
demokratins skull.
Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson
Senast uppdaterad den 4 mars 2021

Translate the website with Google translate.