Månadsinformation till invånare i Malå kommun

Månadsinformation invånare
Malå Kommun
Utgivning den 22 december 2020


Skärpta nationella föreskrifter för Covid-19
OBS! Informationen är skriven 14 december.

Från den 14 december gäller skärpta
nationella föreskrifter, allmänna råd och
rekommendationer angående Covid-19.

Umgås bara i en mindre krets
En mindre krets är ett fåtal personer,
men det går inte att säga en exakt siffra.
Det kan variera utifrån varje individs livs-situation.
För någon kan det vara några nära vänner,
för någon annan den närmaste familjen.
Fira julens högtider under smitt-säkra former!

Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel
Om du kan, handla ensam och vistas inte i
butiker under längre tid än nödvändigt.

Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt.
Undvik att träffa nya kontakter under
resan och på resmålet.
Du ska säkerställa att du kan isolera dig eller
ta dig hem själv om du blir sjuk.

 

Undvik smitta genom att:


Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighets-åtgärder för
att skydda dig själv och andra mot
spridning av covid-19.
Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att
bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.
Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor,
vilket är särskilt viktigt i förhållande till
personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder för att undvika
spridning av covid-19

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta eller använd
  hand-desinfektion.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer
  från Folkhälsomyndigheten och den regionala
  smittskydds-läkaren.


Tjamstan håller öppet under
julledigheten

Vi som arbetar i Tjamstan tycker att det 

känns roligt att kunna erbjuda en mötesplats
och aktiviteter som passar bra i dessa Corona-tider.
Vi håller öppet liftarna under julledigheten,
för mer information se vår hemsida och
sociala medier.

För att alla ska kunna besöka oss på ett
säkert sätt har vi genomfört ett antal anpassningar,
vi ber er besökare att respektera dessa.

I början av säsongen finns ingen
servering eller fikaförsäljning.
Alla liftkort måste köpas i förväg.
Dessa kommer sedan att hängas upp på
anslagstavlan utanför Laven eller
så kommer personalen ut med dessa.

Receptionen och skiduthyrningen är stängd
för försäljning och tar emot så få och
glesa besök som möjligt.
Vill du hyra utrustning måste du
boka tid under vardagar.
Liftköer och fållor är anpassade.


Snöröjning, halkbekämpning och
belysning

Tänk på att du som trafikant alltid har
skyldighet att anpassa farten efter
rådande väg-förhållanden.

Snödjup för snöröjning i Malå samhälle:
Gator: 7 cm
Gång- och cykelvägar: 4 cm
Parkeringar: 7 cm
Fastigheter: 4-7 cm

Gång- och cykelvägar, skolor och daghem
är exempel på områden som
prioriteras vid snöröjningen.

En plogsväng tar cirka 12 timmar att köra.
Innan plogbilen kommer till den gata du bor
kan det ha hunnit komma mer snö än 7 cm.


Halkbekämpning

Sandning sker i första hand för gång- och
cykeltrafik, vid övergångs-ställen samt
andra känsliga områden.
Vid blixthalka sandas alla gator och vägar.


Fastigheter Malåbostaden AB

Ställ cyklar och sparkar så att vi har fri väg
och kan skotta området snabbare och bättre.
Du sandar och skottar själv din
parkerings-plats om det inte finns utrymme
för snöröjnings-fordonet att göra det vid
ordinarie sandning eller snöskottning.

Vi sandar vid behov,
normalt när gång- och cykelvägar
i Malå samhälle sandas.


Du kan hämta sand
På Malå återvinnings-central kan man
hämta gratis sand för eget bruk.
Det finns även sand att hämta
vid återvinnings-stationen på
Malåborgs-parkeringen.

Underlätta för snöröjaren
Undvik att parkera på gatan vid
snöfall eller under nattetid.
Fordon som försvårar snöröjningen och
är felparkerade kan vi behöva flytta.

Placera brevlåda och sopkärl vid
tomtgränsen.

Märk upp med pinnar eller käppar
låga staket, häckar, buskar eller annat
som är i närheten av tomtgränsen.

Malå kommuns snö-upplag inne i samhället
får inte användas av privata fastighetsägare.
Skotta inte ut snö på gatan
Den snö som du skottar ut på gatan kan
medföra trafikfara och riskerar att föras
in på grannens infart när plogbilen kommer.

Om du har buskar eller träd som sträcker
sig ut över gatan eller gångbanan ska du
se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Snö, is och rimfrost får grenarna att
hänga ner mer än vanligt under vintern.

Kontakt
Snöröjning Malå samhälle:
Bennys,
telefon: 070-626 29 74

Enskilda vägar inom Malå kommun:
Svevias beredskapsansvarig,
telefon: 070-582 59 74

Storgatan och Mörttjärnvägen:
Trafikverket,
telefon: 010-476 14 58

Gatubelysning i Malå kommun

Varje höst gör Malå kommun en översyn
av gatubelysningen i kommunen.
Fel som uppkommer under
belysnings-säsongen prioriteras efter behov.
Enstaka ljuspunkter som slocknar under
säsongen garanteras inte bli åtgärdade
förrän vid nästa årliga översyn.

Malåbostaden AB och
Malå Energi- och Industri AB ansvarar
för belysning vid sina egna områden och
fastigheter.

Felanmälan gatubelysning
telefon: 0953-140 66
e-post: felanmalan@mala.se

Observera!
Trafikverket ansvarar för belysning på
Storgatan, Mörttjärnvägen och delar av
Rentjärn.

Felanmälan görs direkt till Skanska,
telefon 010-449 10 03.


Evenemang i Coronatider

På grund av pågående pandemi blir många evenemang inställda eller
också ställs de om till digital form.
Välkommen att besöka
vår Facebooksida för evenemang.

Följ länken:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events/?ref=page_internal 


Malå kommun söker

Läs mer om lediga tjänster:
https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/ 

 

Återvinningsstationer

Återvinnings-material som lämnas vid
återvinnings-stationen på Malåborg
ska placeras i containrarna och inte utanför.

Cyklar, batterier, element med mera ska
inte lämnas på återvinnings-stationen,
utan lämnas till återvinnings-centralen.
Om containrarna är fulla:
återkom när containrarna är tömda.

Felanmälan till FTI:
telefon 0200-88 03 11
webb: https://ftiab.se/172.html 

Ändrade öppettider på återvinningsstationer

Under jul-och nyårsperioden har återvinningsstationen öppet
den 23 december och 30 december från
klockan 7:00 till 15:00.


Sophämtning år 2021

Sophämtning sker ojämna veckor med
början vecka 1.
Trettondagen, onsdag den 6 januari är det
ingen sophämtning, soporna töms på
torsdag 7 januari istället.


Sortera rätt:

 • Julklappspapper och wellpapp läggs bland
  pappersförpackningar.
 • Presentsnören läggs i soppåsen.
 • Julkort läggs i soppåsen.
 • Sillburken lämnas bland glasförpackningar
  och metallocket bland metallförpackningar.
 • Värmeljus och marschaller läggs i behållaren
  för metall på återvinningscentralen.
  Den lilla vekeshållaren i värmeljuset ska tas
  bort från aluminiumkoppen.
 • Trasiga elljus, från till exempel adventsljusstaken
  lämnas till Återvinningscentralen.
 • Överblivna fyrverkeri-pjäser lämnas
  till polisen. Förpackningen som de låg i sorteras
  efter de material den består av.
 • Julgranen: kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening
  eller kommun för information om var den lämnas.

Källa: Förpacknings-och tidningssinsamlingen


Information från Malå kulturskola
och Malå bibliotek

Här är två exempel på utveckling inom
kultur-området som Malå kommun kommer
att arbeta med under år 2021:

Nytt projekt
Malå kulturskola kommer år 2021 att
gå med i ett nationellt projekt som
heter Kulturskola och psykisk hälsa.
Utgångs-punkten i projektet är att
kulturskolorna ska förnya och utveckla
sin roll.

Syftet är att ge fler unga bättre
uppväxt-villkor genom att förebygga
psykisk ohälsa samt att ge bättre stöd till
unga med psykisk ohälsa.

Förhoppningen är att kulturskolan ska bli
en aktör att räkna med i arbetet för psykisk
hälsa.

Fortsatt utveckling av biblioteket
Malå bibliotek kommer under 2021 att
fortsätta utveckla
sitt utbud med kreativt innehåll.
Biblioteks-rummet kommer att förnyas ytterligare
med nya hyllor och exponerings-ytor.

Tips!


Rek-gruppen informerar

Det har bildats en grupp som heter
”Nattvandrare/vuxna i Malå”.
Syftet med gruppen är att skapa en
tryggare utevistelse för barn och unga
genom att fler vuxna är ute på samhället.
.
Gruppen ska verka vid behov, men
framför allt vid tillfällen då vi vet att
barn brukar göra sin alkoholdebut.

Vill du vara med i gruppen
eller veta mer?
Anmäl intresse till Maria Larsson,
Fritidsgården Kosmos
Telefon: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se

Läs mer om gällande samverkansavtal
och medborgarlöfte i Malå kommun:
https://www.mala.se/kommun-och-politik/projekt-och-samarbeten/samverkansavtal-och-medborgarlofte/

Tillsammans gör vi Malå kommun
till en tryggare plats!

Vänligen
REK-gruppen, genom
ANDT-samordnare Malå kommun Nina Grenvall

Polisen informerar

Fler poliser kommer att stationeras i Malå.
Det innebär att 3 poliser kommer att
jobba i Malå från januari år 2021 och framåt.

Vi har under senare tid upplevt att många
medborgare i Malå inte tror att
det är någon mening att larma polisen.
Många verkar tro att polisen är
många mil bort och att
det inte jobbar några stationära poliser i Malå.

Det är fel.
Vi jobbar 4 till 5 dagar i veckan, vardagar,
kvällar och helger och vill alltid få information
om något brottsligt händer i Malå.

Med vänlig hälsning
Polisen i Malå genom Thomas Jonsson

Kontakt
Gruppchef och förundersökningsledare
Bo Sandström
Telefon: 070-597 03 90
E-post: bo.sandstrom@polisen.se
Närpolis
Thomas Jonsson
Telefon: 072-453 52 95
E-post: thomas.jonsson@polisen.se

Ring 112 vid akuta ärenden eller
pågående brott

Ring 114 14 för at lämna tips eller
ej brådskande ärenden.
Tips kan lämnas dygnet runt, knappval 2

• Anmäl brott via internet på
Polisens hemsida www.polisen.se 


Autogiro och E-faktura

Du kan få dina fakturor
från Malå kommun via autogiro eller e-faktura.

Genom att välja autogiro eller e-faktura så
bidrar du till en bättre miljö samt
effektiviserar arbetet för personalen som
hanterar fakturor på Malå kommun.

Avläsning av vattenmätare
Alla som har en vattenmätare i sin bostad
har fått en avläsnings-blankett hemskickad.

Det är varje fastighetsägares ansvar att läsa
av vattenmätaren en gång per år och lämna
uppgifterna till kommunen.

Om avläsningen inte lämnas in årligen är risken
stor att den avgift som faktureras ut blir fel eftersom
den beräknas på senaste inlämnade avläsning.

Är du ny i Malå?

Välkommen!

Vi på inflyttar- och integrationsservice gör
din första tid i Malå lite enklare.

Till oss kan du vända dig med frågor och
funderingar om arbete, att starta eget, fritid,
skola och annan samhälls-service.
Information för dig som är nyinflyttad
finns också på Malå kommuns hemsida.

Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!
Inflyttar-/medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Telefon: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Integrations-assistent
Ethel Cavén
Telefon: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se 


Kommunstyrelsens ordförande
har ordet

Tomtar på hembygds-gården,
full fart i Tjamstan-backarna, lagom med snö,
skoter-utflykt till entré Malå, skidtur i skogen,
färska älgspår inpå knuten… vi har allt nära.

I Malå har vi stora möjligheter att
ha en meningsfull fritid trots
att det är corona-tider.
Låt oss ta till vara det unika vi har med
en natur som alltid är nära.

Dagens Nyheter den 6 december
fokuserade på klimatet.
Greta Thunberg var inbjuden som redaktör.
Mycket läsvärt och kanske också
lite skrämmande.

En nära nog enig forskarvärld menar att de
klimat-förändringar vi ser nu
beror på mänsklig påverkan.
Som alltid finns naturligtvis några förnekare
men de blir allt färre.
Det flesta av oss inser att det är allvar och
att förändringar krävs om vi ska kunna ge
våra barn och barnbarn en dräglig framtid.

Vi har stora utmaningar där det gäller att
agera på ett annat sätt.
Vi måste hitta andra sätt att
hantera saker som resande,
konsumtion och hur vi
använder naturens resurser.
I Malå har vi stor möjlighet att
leva ett rikt liv samtidigt som
vi är klimat-smarta.
Det finns plats för fler att bo och verka i Malå.
Nya Malå-bor är hjärtligt välkomna!

Vi har helger att se fram emot.
Helger som oftast betyder umgänge med
nära och kära.
I år blir det annorlunda.

I grunden är det en fråga om solidaritet och
det är allas vårt ansvar att följa reglerna.
Det är ett ansvar som hela samhället har,
men det är också ett ansvar som
du och jag har som individer.

De helger som stundar kommer att vara ”eljest”
men vi i Malå kan trots pandemin
se fram mot helger som ger värme och glädje.
Vi lever i en rik del av världen med
många möjligheter.
Det går att använda tekniken för
digitala middagar och
digitalt julklapps-öppnande.
Inget kan ersätta den mänskliga närheten men
i år får vi vara påhittiga.

Jag önskar alla Malå-bor riktigt trevliga helger!

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson

 

Senast uppdaterad den 8 januari 2021

Translate the website with Google translate.