Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivningsdag den 27 Oktober

Utgivningsdag 27 oktober 2020

Månadsinformation
invånare Malå kommun

Information om Coronaviruset
Läget är fortsatt allvarligt och det kan snabbt                                                   uppstå smittspridning.


Det är därför viktigt att fortsätta följa råden:
• Stanna hemma när du är sjuk
• Håll avstånd
• Testa dig när du har symtom
• Tvätta händerna ofta
• Res kollektivt bara om du måste
• Arbeta hemifrån om du kan

Om en vuxen familjemedlem insjuknar i covid-19                                                                    ska övriga vuxna i familjen och   
familje-medlemmar som går gymnasiet                                                                                  också stanna hemma. Den vuxne som inte är
sjuk kan få smittbärar-penning, kontakta
vårdcentralen om detta. Barn i förskola och
grundskola behöver inte stanna hemma.

Tänk på detta när du vill besöka
en närstående på vård- och omsorg i Malå:

 • Boka ditt besök
 • Besvara hälsofrågorna inför varje besök
 • Stanna hemma vid förkylningssymtom
  som snuva, hosta, feber, ont i halsen,
  lukt- och smakbortfall, huvudvärk,
  muskelvärk och magbesvär.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Du ska tvätta händerna och använda                                                                            handsprit inför, under och efter besöket.
 • Besök sker i den egna lägenheten,                                                                                  besökare ska inte vistas i allmänna ytor
  med respekt för alla som bor på enheten.
 • Om ni vill delta vid exempelvis en måltid
  finns möjlighet för din närstående att äta
  måltiden i sin lägenhet.
 • Om din närstående behöver hjälp vid
  måltiden hjälper personalen till med detta.
 • Vid besök kommer du genast hänvisas till
  din närståendes rum. Om ni behöver kontakt
  med personal eller vill lämna boendet, ring till
  enheten eller larma istället för att gå ut till
  allmänna utrymmen.
 • Avståndet rekommenderas alltid vara                                                                              minst två meter till din närstående och alla som
  vistas i närheten.
 • Kom ihåg att du som besökare även ska hålla
  avstånd till personal om de gör insatser i
  lägenheten hos personen som du besöker.
 • Rekommendationen är max 2 personer per besök.
  Vissa undantag kan göras i samråd med                                                                          sjuksköterska eller enhetschef.
 • Du får hjälp med kontakt via telefon och                                                                      eventuella videomöten. Det finns även möjlighet
  till säkra utomhusbesök.

Dessa besöksrutiner kan komma att ändras vid                                                                  lokala utbrott av Covid-19. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras                                                            enheten och information finns på dörren.

Galejan byter lokaler

Under senare delen av hösten 2020 byter
Galejan lokaler och kommer från och med
den 1 januari 2020 att finnas på Skolgatan 22.

Från och med vecka 47 stängs butiken och
under november månad
tar Galejan inte emot möbler.
Under perioden kan du inte
lämna saker på lastbryggan.

Galejans personal hälsar er välkomna till
nya Galejan!

Nya e-postadresser
I somras gjordes en omorganisation i kommunen.
Tidigare e-postadresser till nämnder upphör och
den nya e-postadressen är:

Dagverksamheten Hand i hand
Den 2 november startas dagverksamheten efter att
ha varit stängt på grund av corona-viruset.
Som kund kan du besöka oss halva dagar eller
utifrån de behov som du har. Vi kan även besöka dig
i hemmet. Om du som anhörig behöver avlastning så
har vi drop in en dag i veckan. Det är bistånds-handläggaren
som bedömer vem som har rätt till dagverksamhet.

Välkommen till oss!

Kontakt:
Biståndshandläggare Ulrika Grensell
Telefon: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Eva Oskarsson
Telefon: 0953-141 33
E-post: eva.oskarsson@mala.se 

Daglig verksamhet
Telefon: 070-273 95 34

Felanmälan till Malå kommun, Malåbostaden AB och MENI AB

Vill du göra en felanmälan av till exempel                                                                  gatubelysning, vatten och avlopp?
Vill du göra en felanmälan för din bostad som du hyr
av Malåbostaden AB eller för en lokal som du hyr av MENI AB?

Välkommen att göra din felanmälan på
följande sätt:
Telefon: 0953-140 66
E-post: felanmalan@mala.se 

Telefontid:
Måndag klockan 8.00 till 12.00 och
13.00 till 16.00.
Tisdag-fredag klockan 8.00 till 12.00

Du kan även göra din felanmälan på
Malå kommuns hemsida:
www.mala.se/bygg-bo-och-miljo 


Toalett-vett
Detta får man spola ner i toaletten:
Kiss, bajs och andra kropps-vätskor samt
toalett-papper.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:
Hushållspapper, våtservetter, tops, bindor,
tandtråd eller annat skräp.

Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät,                                                                  pumpar och reningsverk vilket gör att
ledningar svämmar över och
orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.
Det kostar dessutom mycket pengar för                                                                          kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!

Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack,
aceton och andra kemikalier ska inte
heller spolas ner i toaletten.

Tips:
Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan                                                                      slänga sopor som till exempel
hushållspapper och våtservetter.


Ett Malå för alla -
med ökad integration
Malå arbetar för att vara en
inkluderande och välkomnande kommun.
Nu finns en ny handlingsplan för integration.                                                              Uppstarten av vårt gemensamma arbete blir
en workshop med Carlos Rojas som
ledare och inspiratör.

Alla invånare hälsas välkomna!

Plats: Park Malåborg
Tid: 10 november klockan 18.00.

Kontakt:
Ethel Cavén, telefon: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 


Ny leverantör av SMS-tjänst
För att snabbt kunna informera invånare vid
drift-störningar, avstängningar och
andra händelser använder Malå kommun en                                                                          SMS-tjänst.
Från och med den 1 oktober har Malå kommun
ny leverantör av tjänsten.

I och med bytet är det viktigt att du kontrollerar
att ditt mobilnummer är registrerat så att
kommunen kan skicka sms till dig.

På kommunens hemsida kan du kontrollera om                                                                      ditt nummer finns registrerat eller för att                                                                        registrera ditt nummer:
www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/sms-tjanst 


Snöröjning, halkbekämpning och belysning
Tänk på att du som trafikant alltid har                                                                              skyldighet att anpassa farten efter
rådande väg-förhållanden.

Snödjup för snöröjning i Malå samhälle:
Gator: 7 cm
Gång- och cykelvägar: 4 cm
Parkeringar: 7 cm
Fastigheter: 4-7 cm

Gång- och cykelvägar, skolor och daghem
är exempel på områden som
prioriteras vid snöröjningen.

En plogsväng tar cirka 12 timmar att köra.
Innan plogbilen kommer till den gata du bor
kan det ha hunnit komma mer snö än 7 cm.

Halkbekämpning
Sandning sker i första hand för gång- och
cykeltrafik, vid övergångs-ställen samt
andra känsliga områden.
Vid blixthalka sandas alla gator och vägar.

Fastigheter Malåbostaden AB
Ställ cyklar och sparkar så att vi har fri väg och
kan skotta området snabbare och bättre.
Du sandar och skottar själv din parkerings-plats
om det inte finns utrymme för
snöröjnings-fordonet att göra det vid
ordinarie sandning eller snöskottning.

Vi sandar vid behov,
normalt när gång- och cykelvägar
i Malå samhälle sandas.


Du kan hämta sand
På Malå återvinnings-central kan man
hämta gratis sand för eget bruk.
Det finns även sand att hämta
vid återvinnings-stationen på
Malåborgs-parkeringen

Underlätta för snöröjaren
Undvik att parkera på gatan vid
snöfall eller under nattetid.
Fordon som försvårar snöröjningen och är                                                                          felparkerade kan vi behöva flytta.

Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.

Märk upp med pinnar eller käppar
låga staket, häckar, buskar eller annat
som är i närheten av tomtgränsen.

Malå kommuns snö-upplag inne i samhället
får inte användas av privata fastighetsägare.

Skotta inte ut snö på gatan
Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra                                                                trafikfara och riskerar att föras in på grannens
infart när plogbilen kommer.


Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut
över gatan eller gångbanan ska du se till att
det finns fri höjd för trafikanterna.
Snö, is och rimfrost får grenarna att
hänga ner mer än vanligt under vintern.

Kontakt
Snöröjning Malå samhälle:
Bennys,
telefon: 070-626 29 74

Enskilda vägar inom Malå kommun:
Svevias beredskapsansvarig,
telefon: 070-582 59 74

Storgatan och Mörttjärnvägen:
Trafikverket,
telefon: 010-476 14 58


Gatubelysning i Malå kommun
Varje höst gör Malå kommun en översyn av                                                                gatubelysningen i kommunen.
Fel som uppkommer under belysnings-säsongen                                                                prioriteras efter behov.
Enstaka ljuspunkter som slocknar under säsongen                                                          garanteras inte bli åtgärdade förrän vid nästa                                                                          årliga översyn.

Malåbostaden AB och
Malå Energi- och Industri AB ansvarar för                                                                        belysning vid sina egna områden och fastigheter.

Felanmälan gatubelysning
telefon: 0953-140 66
e-post: felanmalan@mala.se 

Observera!
Trafikverket ansvarar för belysning på
Storgatan, Mörttjärnvägen och delar av Rentjärn.                                                          Felanmälan görs direkt till Skanska,
telefon 010-449 10 03.


Dialog och synpunkter
Via Malå kommuns hemsida kan du
föra en dialog med kommunen och
lämna synpunkter.
www.mala.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter 


Rapportering av farligt avfall för
företag och verksamheter

Sverige behöver ha bättre kontroll på
sitt farliga avfall.
Från och med den 1 november ska
företag och verksamheter därför
rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till
ett nytt företags-register.
Läs mer om detta på Malå kommuns hemsida.

Farliga takstolar
I Kiruna rasade taket på en idrottshall tidigare i år.

Miljö- och byggnämnden ska därför
undersöka ifall att den typ av takstolar som
gick sönder i Kiruna finns, byggs eller
projekteras i Malå.

Typen av takstol som gick sönder i Kiruna
kallas underspänd takstol.

Om du äger en byggnad
med denna typ av takstolar ska du
kontakta miljö- och byggavdelningen.


Du når miljö- och byggavdelningen via                                                                            kommunens växel, telefon 0953-140 00,
eller via e-post: mob@mala.se 

Är du ny i Malå?
Välkommen!

Vi på inflyttar- och integrationsservice gör din                                                                          första tid i Malå lite enklare.

Till oss kan du vända dig med frågor och
funderingar om arbete, att starta eget, fritid,
skola och annan samhälls-service.
Information för dig som är nyinflyttad
finns också på Malå kommuns hemsida.

Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!
Inflyttar-/medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Telefon: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Integrations-samordnare
Ethel Cavén
Telefon: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Integrations-assistent
Kamal Blyborg
Telefon: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se 

Välkommen till mässan
Här finns jobben och möjligheterna
När: 4 till 7 november
Plats: Park Malåborg
Årets tema är hållbarhet.

Håll dig uppdaterad om vad som händer under
veckan på denna länk:

https://visitmala.se/har-finns-jobben/program    

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra                                                                  myndigheters rekommendationer kring Covid-19.
Det innebär att vi ställt om mycket
jämfört med tidigare år.
Många av veckans aktiviteter måste
till exempel förbokas.
Varmt välkommen!

Galejan och
teknisk avdelning informerar
Återvinnings-material som lämnas vid                                                                        återvinnings-stationen på Malåborg
ska placeras i containrarna och inte utanför.
Cyklar, batterier, element med mera ska inte
lämnas på återvinnings-stationen,
utan lämnas till återvinnings-centralen.
Om containrarna är fulla:
återkom när containrarna är tömda.

Felanmälan till FTI:
telefon 0200-88 03 11
webb: https://ftiab.se/172.html    

Malå kommun söker
Lediga tjänster hittar du på
Malå kommuns hemsida: https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss 

Dags att söka LONA-bidrag för
lokala naturvårds-satsningar
LONA-bidrag är ett bidrag som ska
stimulera kommuners och ideella föreningars                                                                    naturvårds-engagemang.

För projekt med start år 2021
ska ansökningarna vara Malå kommun tillhanda
senast den 15 november 2020.

Läs mer på Malå kommuns hemsida:                                              https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/lona-lokala-naturvardsbidrag/  
Välkommen med din ansökan!

Inventering av vandringsleder
Under sommaren 2020 har kultur- och                                                                        fritidsenheten inventerat vandringsleder i                                                                          kommunen.
Projektets syfte har varit att inventera lederna för
att få en aktuell bild av ledernas status, skick och
potential för att fungera för
rekreation och naturupplevelser.
Fyra leder är redan idag
tillgängliga och uppmarkerade.

Mer information och kartor finns på http://visitmala.se 

Evenemang i Coronatider
På vår Facebook-sida kan du
ta del av vilka evenemang som
genomförs i Malå kommun.

Kommunstyrelsens ordförande
har ordet
Jag har förmånen att få besöka
olika delar av kommunens verksamheter.
Under hösten har jag hittills träffat personal
och barn på Tjambo och på
5-årsverksamheten vid Nilaskolan.
Personalens entusiasm imponerar på mig.

Inom den sociala verksamheten har jag
träffat personal som leder bland annat                                                                        verksamheten inom hemtjänsten.
Även där märkte jag en stor iver att
genomföra sitt uppdrag.
Det blir i dessa corona-tider
speciella situationer i nära nog alla verksamheter.

Förutom besök inom kommunens
olika verksamheter får jag tillfällen att
besöka olika delar av vårt näringsliv.
Senaste har jag besökt Hultdins och Setra.
Det är två centrala företag för
Malås utveckling som har
spännande framtidsplaner.

Det som händer i Tjamstanområdet
tycker jag är spännande.
Plötsligt skapas ett engagemang som
resulterar i att både företag, föreningar och                                                                privatpersoner ställer upp ideellt.
”Stenplockarkvällarna” i Tjamstan visar att det
finns en vilja att tillsammans arbeta för
utveckling av hela Malå.

Ibland kan det bli ett allt för stort fokus
på vad som händer i central-orten.
Byarna i Malå kommun är viktiga och det
engagemang som finns för den egna byn är stort
och helt avgörande för byns framtid.

I och med att Malå kommun är liten till ytan så
utgör byarna ett konkret alternativ till boende.
Det är sällan mer än 30 minuters resväg till                                                                            central-orten där kanske jobbet finns.
Många stadsbor skulle vara glada
om de hade den restiden till arbetet.

Bus-streck och ungdomligt oförstånd
har alltid förekommit.
Om man som vuxen funderar tillbaka på
sin egen ungdomstid så nog hittar de flesta saker
som man kanske inte är så stolt över.

Men våra barn och ungdomar behöver en                                                                        vuxenvärld som verkligen bryr sig.
Det är en skyldighet att som vuxen reagera och
agera när man ser något som är
olagligt eller farligt.
Att bry sig är att visa omtanke!

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson

Senast uppdaterad den 6 november 2020

Translate the website with Google translate.