Fotograf: www.ricke.se, Linn Fjellner, Aleksandra Simanovskaya

Näringsliv OM

Malå kommun är ett Sverige i miniatyr, vilket återspeglas i en bred och dynamisk näringslivsstruktur. Platsbaserad näringslivsutveckling för fler och växande företag har hög prioritet. Här finns en stark tradition av entreprenörskap med ursprung i de rika naturresurserna - skogen, jorden, malmen och renen.

De stora industrierna finns inom gruvdrift, trä, entreprenad, anläggning och tillverkning. I Malå finns framgångsrika världsledande företag, högt tekniskt kunnande och spetsprodukter på den nationella- och internationella marknaden. Teknikutveckling är även en viktig del för omställning till ett mer hållbart samhälle.

Tjänstesektorn växer med befintliga företag som utvecklas samtidigt som det tillkommer fler företag inom bland annat turist- och besöksnäringen. Malå stärker sin position som exportkommun, med internationella besökare från hela världen, både privat- och affärsresenärer. Sammantaget ställer detta krav på dels investeringar i utbildning och kompetens, dels strukturer för innovativ utveckling. Malås unika detaljhandel utvecklas i takt med besöksnäringsföretagen och möter den externa konkurrensen genom att bl a erbjuda digitala försäljningskanaler, vilket samtidigt medför ett mer miljömässigt hållbart företagande.

Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Translate the website with Google translate.