Language Lättläst E-tjänster

Information om feriearbete 2020 - Malå kommuns verksamheter/arbetsplatser

Ungdomar i Malå kommun som gått ut grundskolan eller går i gymnasiet erbjuds två veckors feriearbete 10 dagar x 8 tim, alternativt 13 dagar x 6 tim, inom kommunal verksamhet eller åt föreningar inom Malå kommun.

Under sommaren 2020 kommer det inte att vara möjligt med feriearbete inom Äldre- och handikappomsorgen. Det kommer sannolikt att öka intresset att feriearbeta inom kommunens andra verksamheter.

Som ett alternativ till traditionellt Feriearbete erbjuds Malå Sommarentreprenör. 
Följ länken och läs mer om Malå Sommarentreprenör.

Feriearbetslönen är 57kr/tim.

I år ser feriearbetsperioderna ut så här:

  • Period 1 9 arbetsdagar v. 25-26 Period 2 10 arbetsdagar v. 27-28
  • Period 3 10 arbetsdagar v. 29-30 Period 4 10 arbetsdagar v. 31-32

Perioderna går naturligtvis att förändra utifrån arbetsplatsens verksamhet samt om arbetsplatsen väljer alternativet med 13 arbetsdagar x 6 tim.

Ungdomarna ska själva söka arbete. Ett informationsbrev är utdelat till elever i åk 9 samt till våra gymnasieelever i Malå. Information finns även tillgänglig via www.mala.se. I brevet uppmanas ungdomarna att själva ta kontakt med arbetsplatser (kommunala, privata och föreningar) och fråga om feriearbete. Förhoppningen är att det inte ska innebära alltför stora besvär för er.
Var därför beredda på att det kommer ungdomar och frågar om feriearbete på er arbetsplats (ej aktuellt inom Äldre- och handikappomsorgen).

Ett av kommunens mål, avseende feriearbete, är att bidra till intresse att prova arbetsplatser utan begränsning vad gäller traditioner och normer. Vi uppmuntrar killar att söka sig till traditionellt kvinnodominerade arbetsplatser och tjejer att söka sig till traditionellt mansdominerade arbetsplatser.

Fundera på arbetsplatsen vilka perioder ni kan ta emot feriearbetare. Notera vilka ungdomar ni lovat arbete och när. Meddela detta till Oskar Sjölund senast den  29 maj. Till Oskar hör ni även av er med frågor och synpunkter.

Tisdag 2 juni kl. 18.30 hålls en enkel handledarutbildning på ca 1.5 tim i kommunhuset. Om tiden inte passar, kan handledarutbildning hållas vid annan tidpunkt efter samråd.

Information om feriearbete 2020 - kommunens verksamheter 2020 - PDF

Senast uppdaterad den 24 april 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.