Information om feriearbete 2021 - Malå kommuns verksamheter/arbetsplatser

Ungdomar i Malå kommun som gått ut grundskolan eller går i gymnasiet erbjuds två
veckors feriearbete 10 dagar x 8 tim, alternativt 13 dagar x 6 tim, inom kommunal
verksamhet eller åt föreningar inom Malå kommun.

För feriearbete inom Äldreomsorg ska man, på grund av Covid-19, ha fyllt 18år alternativt vara elev på VO-programmet.

Som ett alternativ till traditionellt feriearbete erbjuds ”Malå Sommarentreprenör”.

Feriearbetslönen är 59 kr/tim och för arbete inom äldre- och handikappomsorg 64 kr/tim.

I år ser feriearbetsperioderna ut så här:

  • Period 1 9 arbetsdagar v. 24-25 Period 2 10 arbetsdagar v. 26-27
  • Period 3 10 arbetsdagar v. 28-29 Period 4 10 arbetsdagar v. 30-31
  • Perioderna går naturligtvis att förändra utifrån arbetsplatsens verksamhet samt om
    arbetsplatsen väljer alternativet med 13 arbetsdagar x 6 tim.

Ungdomarna ska själva söka arbete

Informationsbrev är utdelat till elever i åk 9 samt till våra gymnasieelever i Malå. I brevet uppmanas ungdomarna att själva ta kontakt, i år via telefon eller mejl med arbetsplatser (kommunala, privata och föreningar) och fråga om feriearbete. Förhoppningen är att det inte ska innebära alltför stora besvär för er. Var därför beredda på att ungdomar tar kontakt och frågar om feriearbete på er arbetsplats.

Ett av kommunens mål, avseende feriearbete, är att bidra till intresse att prova arbetsplatser
utan begränsning vad gäller traditioner och normer. Vi uppmuntrar killar att söka sig till
traditionellt kvinnodominerade arbetsplatser och tjejer att söka sig till traditionellt
mansdominerade arbetsplatser.

Fundera på arbetsplatsen vilka perioder ni kan ta emot feriearbetare. Notera vilka ungdomar ni
lovat arbete och när. Återkom till Oskar Sjölund senast den 28 maj.

Onsdag den 2 juni kl 18.30 hålls en enkel handledarutbildning, ca 1,5 tim, i kommunhuset. Om
tiden inte passar kan handledarutbildning hållas vid annan tidpunkt efter samråd.

Senast uppdaterad den 19 april 2021

Translate the website with Google translate.