Information om feriearbete 2022 - Till Företag

Information om handledararvode för feriearbete sommaren 2022.

Vi vill informera er om att en enskild arbetsgivare/företag kan få handledararvode när man
anställer ungdomar som gått ut grundskolan (9:an) eller gymnasieelever med sommarlov.
För 1-3 ungdomar utbetalas 250 kr/dag och ungdom under högst 10 dagar. För därutöver
samma period är handledararvodet 100 kr dag/ungdom.

Handledararvode till enskild arbetsgivare kan maximalt uppgå till 15 000 kr. Handledararvode
utbetalas bara till företag som anmält vilka ungdomar man avser anställa.
Malå kommun kan inte betala både handledararvode till ett företag och feriearbetslön för
kommunalt feriearbete avseende samma individ (ungdom). Därför är det viktigt att meddela
vilka ungdomar ni avser anställa och rekvirera handledararvode för.

För att erhålla handledararvode så gäller följande:

  • Ungdomen skall vara skriven i Malå kommun och gått ut årskurs nio eller vara
    gymnasieelev med sommarlov och kommer att fortsätta sina gymnasiestudier hösten
    2022.
  • Avtalsenlig lön
  • Meddela vilka ni avser att anställa senast 220601.

Informationsbrev är utdelat till elever i åk 9 samt till våra gymnasieelever i Malå. Information finns även tillgänglig via www.mala.se för övriga berättigade gymnasieelever. Där uppmanas de att själva ta kontakt och fråga om feriearbete på företag, kommunens arbetsplatser och hos föreningar. Det är viktig träning för framtiden att de lär sig ta kontakt och söka arbete. Vår förhoppning är att det inte ska innebära alltför stora besvär för er.

För utbetalning av handledararvode skickar ni en enkel ansökan senast 15 september, till
Utvecklings- och arbetsmarknadsenheten, Malå kommun. Där redovisar ni uppgifter om
feriearbetarna enligt följande (alt. kopia på lönebesked): Namn, födelsenummer, adress, antal arbetsdagar och arbetade timmar, arbetsuppgift, timlön/daglön samt företagets Pg eller Bg.

Kom ihåg! Meddela Malå kommun vilka ungdomar ni avser anställa och önskar kommunalt
handledararvode för - senast den 220601.

Har ni synpunkter eller på annat sätt vill ta upp frågor kring feriearbeten så hör gärna
av er. Kontaktinformation hittar du i textpuff här på sidan.

Ta del av informationen om feriearbete 2022 till företag som pdf.

Senast uppdaterad den 17 maj 2022

Translate the website with Google translate.