Language Lättläst E-tjänster

Information om handledararvode för feriearbete 2020

En enskild arbetsgivare/ett företag kan få handledararvode när man anställer ungdomar som gått ut grundskolan eller gymnasielever med sommarlov.

För 1-3 ungdomar utbetalas 250 kr/dag/ungdom under högst 10 dagar. För därutöver samma period är handledararvodet 100 kr/ungdom.

Handledararvode till enskild arbetsgivare kan maximalt uppgå till 15 000 kr. Handledararvode utbetalas bara till företag som anmält vilka ungdomar man avser att anställa.

Malå kommun kan inte betala både handledararvode till företag och feriearbetslön för kommunalt feriearbete avseende samma individ (ungdom). Därför är det viktigt att meddela vilka ungdomar ni avser att anställa och rekvirera handledararvode för.

För att erhålla handledararvode så gäller följande:

  • Ungdomen ska vara skriven i Malå kommun och gått ut årskurs nio eller vara gymnasieelev med sommarlov som kommer att fortsätta gymnasiestudier hösten 2020.
  • Avtalsenlig lön.
  • Meddela vilka ni avser att anställa och önskar kommunalt handledararvode för senast 2020-06-01

Ett informationsbrev är utdelat till elever i åk 9 samt till gymnasieelever i Malå. Information finns även tillgänglig här via kommunens hemsida www.mala.se för övriga berättigade gymnasieelever. Där uppmanas de att själva ta kontakt och fråga om feriearbete på företag, kommunens arbetsplatser och hos föreningar. Det är en viktig träning för framtiden att de lär sig ta kontakt och söka arbete. Vår förhoppning är att det inte ska innebära alltför stora besvär för er.

För utbetalning av handledararvode skickar ni en enkel ansökan senast den 15 september, till Arbetsmarknadsenheten på Malå kommun. Där redovisar ni uppgifter om feriearbetaren enligt följande (alt. kopia på lönebesked): Namn, födelsenummer, adress, antal arbetsdagar och arbetade timmar, arbetsuppgift, timlön/daglön samt företagets Pg eller Bg.

Har ni synpunkter eller på annat sätt vill ta upp frågor kring feriearbeten hör ni av er till Oskar Sjölund. Kontaktuppgifter hittar ni i textpuff här på sidan.


Senast uppdaterad den 25 maj 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.