Language Lättläst E-tjänster

Kommunalt feriearbete 2020 - Information till föreningar

Föreningar i Malå kommun är välkomna att ta emot och ansvara för feriearbetare.

Ungdomar i Malå kommun som gått ut grundskolan eller går i gymnasiet erbjuds två veckors feriearbete 10 dagar x 8 tim, alternativt 13 dagar x 6 tim, inom kommunal verksamhet eller åt någon förening inom Malå kommun.

Malå kommun betalar lön, 57 kr/tim,  för feriearbetande ungdomar som arbetar åt någon förening enligt nedan:

  • Föreningen ska finnas i Malå kommuns föreningsregister och bedriva en allmännyttig verksamhet.
  • Föreningens verksamhet ska i huvudsak uppbäras av ideella krafter

Handledararvode utbetalas med 1 500 kr per tvåveckorsperiod till föreningar som ansvarar för feriearbetare och där handledaren genomgått kommunens handledarutbildning.

Handledarutbildning erbjuds tisdag den 2 juni kl 18.30 i kommunhuset (ca 1.5 tim).

Ett informationsbrev är utdelat till eller tillgängligt via www.mala.se , till ungdomar som är berättigade kommunalt feriearbete. Där uppmanas de att själva ta kontakt och fråga arbetsplatser och föreningar om feriearbete. Marknadsför gärna er förenings möjligheter till feriearbete för ungdomar.

Om ni önskar hjälp att rekrytera eller marknadsföra er förenings möjlighet till feriearbete är ni välkommen att ta kontakt.

Har ni synpunkter eller frågor är ni välkomna att höra av er till Oskar Sjölund. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan. Meddela senast den 25 maj om ni är beredda att ansvara för feriearbetare, under vilken period och i så fall vilka ungdomar som är aktuella.

Det kanske även kan vara så att ni behöver hjälp att rekrytera feriearbetare. I så fall hör av er i god tid.

Feriearbetsperioden är 15 juni – 7 augusti

  • Period 1 9 arbetsdagar, v. 25-26 Period 2 10 arbetsdagar v. 27-28
  • Period 3 10 arbetsdag., v. 29-30 Period 4 10 arbetsdagar v. 31-32

Ansökan om utbetalning av handledararvode skickas senast 15 september till:
BoU-kontoret, Malå kommun, Oskar Sjölund, Storgatan 13, 939 31 Malå.

Information feriearbete 2020 - till föreningar - PDF

Senast uppdaterad den 24 april 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.