Kommunalt feriearbete 2022 - Information till föreningar

Föreningar i Malå kommun är välkomna att ta emot och ansvara för feriearbetare.

Ungdomar i Malå kommun som gått ut grundskolan eller går i gymnasiet erbjuds två veckors feriearbete 10 dagar x 8 tim, alternativt 13 dagar x 6 tim, inom kommunal verksamhet eller åt någon förening inom Malå kommun.

Malå kommun betalar lön, 57 kr/tim,  för feriearbetande ungdomar som arbetar åt någon förening enligt nedan:

  • Föreningen ska finnas i Malå kommuns föreningsregister och bedriva en allmännyttig verksamhet.
  • Föreningens verksamhet ska i huvudsak uppbäras av ideella krafter

Handledararvode utbetalas med 1 500 kr per tvåveckorsperiod till föreningar som ansvarar för feriearbetare och där handledaren genomgått kommunens handledarutbildning.

Handledarutbildning erbjuds onsdag den 8 juni kl 18.30 i kommunhuset (ca 1.5 tim).

Ett informationsbrev är utdelat till eller tillgängligt via www.mala.se , till ungdomar som är berättigade kommunalt feriearbete. Där uppmanas de att själva ta kontakt och fråga arbetsplatser och föreningar om feriearbete. Marknadsför gärna er förenings möjligheter till feriearbete för ungdomar.

Om ni önskar hjälp att rekrytera eller marknadsföra er förenings möjlighet till feriearbete är ni välkommen att ta kontakt.

Har ni synpunkter eller frågor är ni välkomna att höra av er till Oskar Sjölund. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan. Meddela senast den 16 maj om ni är beredda att ansvara för feriearbetare, under vilken period och i så fall vilka ungdomar som är aktuella.

Det kanske även kan vara så att ni behöver hjälp att rekrytera feriearbetare. I så fall hör av er i god tid.

Feriearbetsperioden är 20 juni - 12 augusti

  • Period 1 -  9 arbetsdagar, v. 25-26
  • Period 2 - 10 arbetsdagar v. 27-28
  • Period 3 -  10 arbetsdag., v. 29-30
  • Period 4 - 10 arbetsdagar v. 31-32

Ansökan om utbetalning av handledararvode skickas senast 15 september till:
Utbildningskontoret, Malå kommun, Oskar Sjölund, Storgatan 13, 939 31 Malå.

Ta del av informationen om feriearbete till föreningar som PDF

Senast uppdaterad den 4 maj 2022

Translate the website with Google translate.