Go´kväll Malå

Måndag den 7 november klockan 18.00-21.00 på Malåborg. Kvällens tema är Omställning, effektivisering och framtid - alla behövs! Hur "gröna" är aktuella industrisatsningar i norr och stämmer de med Agenda 2030?

Ingen anmälan krävs.

Målgrupp: företagare, politiker, tjänstepersoner och allmänheten.

Vi bjuder på kaffe och macka.

PROGRAM


Klockan 18.00-18.20

Nyindustrialiseringen och aktuell samhällsutveckling i norra Sverige
Sammanfattning, aktuellt läge? Regeringens samordnare Peter Larsson (deltar digitalt)

Klockan 18.20-18.40

Historiska, miljö- och klimatmässiga perspektiv på samhällsutvecklingen - särskilt i norra Sverige Professor i miljöhistoria Sverker Sörlin från Åsele (deltar digitalt)

Klockan 18.40-19.00

Ett hållbart skogsbruk för maximal nytta i samhällsomställningen men med vilken brukningsmetod? Professor Mats Hagner ger en orientering om vad Hyggesfritt skogsbruk och Naturkultur är.

Klockan 19.00-19.10

Paus

Klockan 19.10-19.30

Livsmedelsförsörjning och lokal hållbarhet eller bara en kugge i en global grön omställning? Går det kombinera aktuella investeringar i gruvor, metallindustri, konstgödsel, batterier, el och förtätning av städer med hållbarhet i ekosystem och livsmedelsförsörjning?
Gunnar Rundgren lantbrukare, författare och samhällsdebattör

Klockan 19.30-19.50

Fika

Klockan 19.50-20.50

Paneldebatt under ledning av Lotta Gröning

Klockan 20.50-21.00

Summering av kvällen

Medverkande i paneldebatten: 

Lotta Gröning, kvällens moderator, med en bakgrund som journalist och historiker

Deltagare:

Peter Larsson, sedan december 2020 regeringens samordnare för samhällsomställning i Västerbotten och Norrbotten till följd av stora klimatdrivna investeringar. Bakgrund vid Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsvetenskapsakademien. Bred erfarenhet av alla samhällslivets delar


Sverker Sörlin är historiker och författare och har under en lång karriär följt de norrländska frågorna. Han har varit regeringsrådgivare inom politikområden som forskning, innovation och miljö och han var ledamot av Klimatpolitiska rådet från bildandet januari 2018 till och med juni 2022. Hans böcker Antropocen (Weyler 2018), Till bildningens försvar (Natur & Kultur 2019) och Kris! Från Estonia till Corona (Atlas 2020) utgör en trilogi om vår tids kopplade kriser och möjliga vägar att hantera dem

Mats Hagner, tidigare skogsskötselprofessor vid SLU i Umeå

Författare till bl.a. boken om Naturkultur som är grunden för föreningen Naturkulturförmedlingen och en variant av hyggesfritt skogsbruk.

Naturkultur beskriver ett kontinuerligt hyggesfritt skogsbruk med syfte att maximera skogsägarens nytta på varje punkt av marken. Det innebär att stora träd inte skall utsättas för konkurrens av lika stora träd, men att trädgruppens långsiktiga leverans av virke garanteras genom att mindre träd med goda egenskaper lämnas inom 5 m radie från det stora trädet


Gunnar Rundgren är författare, lantbrukskonsult och småbrukare. Han var en av grundarna av Krav 1985 och har jobbat med att utveckla ekologiskt lantbruk i alla världsdelar, med FN, Sida och Världsbanken som uppdragsgivare. Han har givit ut flera böcker om jordbruk, mat och naturresurshushållning, senast Kornas planet. Han är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och driver ett småbruk med grönsaker, frukt och dikor i Järlåsa i Uppland


Tobias Thomson, Kommunikationsansvarig Sveaskog Förvaltnings AB, Marknadsområde Nord


Lennart Gustafsson, kommunalråd Malå kommun

Cecilia Wahlberg Roslund, Samhällsutvecklare och hållbarhetskonsult Cewaro

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.