Language Lättläst E-tjänster

Här finns jobben

Varje år under vecka 45 anordnas Här finns jobben: temavecka och näringslivs– och rekryteringsmässan i Malå


Näringslivs– och rekryteringsmässan i Malå, en kontaktyta mellan elever, arbetssökande, privata och offentliga arbetsgivare.

Tillsammans för möjligheterna i vårt region!

Se film från Här finns jobben 2018 

Se inspelningar från aktiviteter under Här finns jobben och möjligheterna 2019YouTube 

 

 

 

Senast uppdaterad den 20 januari 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.