Language Lättläst E-tjänster
Skoterled med reflexpinne och skylt som hänvisar till Östra Fårträsk och Ytterberg.

Fotograf: Ricke.se

Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal är en kommunövergripande turismutvecklingsstrategi för de kommunala organisationerna i Skellefteå, Norsjö, Malå, Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur. Bakgrunden till samarbetet är ett gemensamt initiativ för att utveckla turismnäringens förutsättningar i regionen.

Med utgångspunkt i nationella och regionala turismstrategier, turismnäringens utvecklingspotential och kommunernas unika förutsättningar syftar denna strategi till att klargöra områden inom turismen som utgör förutsättning för samverkan mellan kommunorganisationerna. Målet är att utveckla turismen i regionen och skapa förutsättning att bli en attraktiv och tillgänglig besöksregion.

Den gemensamma uppfattningen är att samverkan och samordning i form av kunskapsutbyte, strategiutveckling, implementering och genomförande är det mest effektiva tillvägagångssättet för att nå framgång. I strategin används ”region” som samlingsbegrepp för de sex berörda kommunerna.

Läs strategin i sin helhet.

Ett exempel på resultat från det gemensamma arbetet i samverkan är materialet "Good to know", tag del av det nedan. 

Bra att veta

Här finns information som är bra för dig som är på kortare eller längre besök i kommunerna Norsjö, Malå, Sorsele, Arvidsjaur, Arjeplog eller Skellefteå.

Bra att veta för dig på kortare besök

Bra att veta för dig som är på en längre vistelse

Senast uppdaterad den 23 april 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.