Aktuellt

ANSÖKAN OM BYGGLOV

Planerar du att bygga, anlägga avlopp eller installera berg- eller jordvärmepump i sommar?
Tänk då på att det är många andra som också planerar att bygga i sommar och att handläggningstiderna därför kan bli längre än normalt.

Lämna in bygglovsansökan i god tid innan ni planerar byggstart. Handläggning av bygglov kan ta allt mellan 4-10 veckor beroende på hur många ärenden som kommer in samtidigt.

Handläggning av strandskyddsdispenser kan också ta längre tid än normalt beroende på söktryck. För att kunna bedöma strandskyddsdispenser behövs oftast ett platsbesök under barmarksförhållanden. Gäller det en nyetablering ska dispensen behandlas av miljö- och byggnämnden och de har sitt sista sammanträde före sommaren den 22/6.

Ansökan om enskild avloppsanläggning eller anmälan av berg- eller jordvärmepumpsanläggning bör vara miljö- och byggavdelningen tillhanda ca 4-6 veckor innan åtgärden planeras genomföras.

Senast uppdaterad den 13 april 2021

MALÅ/NORSJÖ MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING

Miljö- och byggchef
Elin Nilsson
Tfn:0953-141 71
E-post: elin.nilsson@mala.se

Byggnadsinspektör Malå
Erik Lundberg
Tfn:0953-140 50
E-post: erik.lundberg@mala.se

Byggnadsinspektör Norsjö
Mirjam Nilsson
Tfn: 0953-141 73
E-post: mirjam.nilsson@mala.se

Handläggare
Karolina Hugosson
Tfn: 0953-140 50
E-post: karolina.hugosson@mala.se

Translate the website with Google translate.