Aktuellt

ARBETSMARKNADSPROJEKTET S.I.K.T 2.0

Malå och Norsjö kommuner har tillsammans med åtta andra inlandskommuner startat upp ett arbetsmarknadsprojekt kallat S.I.K.T 2.0. Nu har projektet dragit igång på allvar och deltagarplatserna har snart fyllts.

Kortfattat handlar projektet, som ska pågå i tre år, om att få personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig, eller få, ett arbete. 

Projektbeskrivning

S.I.K.T 2.0 är ett projekt som drivs i samverkan med Region Västerbotten, Region 10-kommunerna och Arbetsförmedlingen. Projektet har som mål att fler kvinnor och män i kategorin "utsatt ställning på arbetsmarknaden" ska nå egenförsörjning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet verkar genom jobbspår och en bärande del av insatserna sker genom att flera mindre kommuner arbetar tillsammans för att nå resultat.

Senast uppdaterad den 26 maj 2021

S.I.K.T 2.0 - UTVECKLINGS- OCH ARBETSMARKANDSENHETEN

Projektledare
Dan Berglund
Tfn: 070-308 39 94
E-post: dan.berglund@mala.se 

Translate the website with Google translate.