Aktuellt

Grönt sopkärl.

AVFALLSENKÄT

Kommunen har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhandahålla bra produkter och tjänster som möter dina krav. Därför vill vi be dig med kommunal sophämtning att besvara dessa frågor om er nöjdhet med kommunens tjänster, senast 31 augusti.

Observera! Det finns andra aktörer som sköter insamling av vissa utsorterade materialslag från din bostad tex. förpacknings och tidningsinsamlingen. Vi ber dig endast bedöma kommunens tjänster i denna enkät så vi kan få ett så bra underlag som möjligt för att förbättra vår egna verksamhet.

 

Ta del av avfallsenkäten

Senast uppdaterad den 13 juni 2022

AVFALL - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Tjänsten är vakant - Rekrytering pågår

Teknisk chef
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 55
E-post: per.bertilsson@mala.se 

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.