Aktuellt

Hand på äldre människas axel

Fotograf: Ingrid Sjöberg

AVRÅDAN ATT BESÖKA ÄLDREBOENDEN I MALÅ KOMMUN

Vi ser med stor oro på den dramatiska ökningen av Covid 19 i Västerbotten.

Av just denna anledning avråder vi starkt att hälsa på i våra äldreboenden.

Nu behöver alla hjälpa till att hålla smittan borta från våra äldre och sköra.
Väljer ni ändå att besöka era närstående är det mycket viktigt att ni följer gällande rutiner.

John Olsson
Socialchef

Senast uppdaterad den 12 november 2020

ÄLDREOMSORG

Socialchef
John Olsson
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.olsson@mala.se 

Biståndshandläggare
Ulrika Grensell
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Sörgården och Furugården
Marie Hedström
Tfn: 0953-141 84
E-post: marie.hedstrom@mala.se 

Enhetschef Miklagård
Eva Oskarsson
Tfn: 0953-141 33
E-post: eva.oskarsson@mala.se 

Enhetschef HSL (kommunens hälso- och sjukvård), Poolen
Marie Önnerlöv-Näslund
Tfn: 0953 -142 50
E-post: marie.o.naslund@mala.se 

Enhetschef Tjamstangåren
Ann Lindmark
Tfn: 072-214 75 12
E-post: ann.lindmark@mala.se 

Enhetschef Hemtjänsten
Patrik Stenlund
Tfn: 070-699 62 72
E-post: patrik.stenlund@mala.se 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Oksana Renström
Tfn: 0953-140 35
E-post: oksana.renstrom@mala.se 

Translate the website with Google translate.