Aktuellt

BARN BEFARAS KUNNA UTSÄTTAS FÖR BROTT I SOMMAR

Barn från andra länder befaras, enligt Länsstyrelsen Västerbotten, att utsättas för brott i sommar, t.ex. genom att vuxna utnyttjar dem i tiggeri.

Barn riskerar också att fara illa om de följer vårdnadshavare som utnyttjas som arbetskraft, då de exempelvis kan leva under otjänliga boendeförhållanden i t.ex. bilar eller tältläger.

Hittills i år har det uppmärksammats ett ökat antal inresta barn till Sverige i utsatta situationer.

Barn som vistas i Sverige har samma rättigheter till trygghet, boende och omsorg som barn som är bosatta här. De som utnyttjar barn i tiggeri begår en brottslig handling och straffvärdet för dessa brott är högt.

Allmänheten uppmanas att ingripa vid misstanken om att barn utnyttjas i tiggeri eller på annat sätt utsätts för brott, bor under otjänliga förhållanden eller far illa i någon form.

Du kan agera genom att:

  • Vid misstanke om brott kontakta Polisen. Vid brådskande ärenden ring 114 14 och vid pågående brott ring 112.
  • Kontakta socialtjänsten. Du når socialtjänsten via kommunens växel, tfn: 0953-140 00. Efter stängning nås socialtjänsten via 112. Du kan vara anonym när du kontaktar socialtjänsten.
Senast uppdaterad den 2 juli 2021

Translate the website with Google translate.