Aktuellt

www.ricke.se

BEHOV AV TJÄNSTEKÖP - MENI/TJAMSTANBACKARNA

MENI/Tjamstanbackarna söker nu fler företag och personer som vill vara med och skapa det nya Tjamstan med oss och vara en del i teamet kring Tjamstanbackarna och campingen.

 

Vi har stora utmaningar framför oss men samtidigt är vi ett team som tillsammans vill utveckla Tjamstan och besöksnäringen i Malå.

Från och med den 1 september 2020 ha MENI tagit över driften av Tjamstanbackarna och campingen i Tjamstan. Det innebär att MENI måste se över hur anläggningen ska drivas och utvecklas. Under perioden 200901-201231 har MENI uppdragit TTGU AB att sköta drift samt utvalda utvecklingsinsatser i Tjamstan. Tjänster kommer också att köpas från Malå kommun under 2020/2021 för bland annat drift och service. Omfattning och utformning av dessa tjänster planeras nu under september/oktober.

Behov

Vi söker en viktig funktion i vårt team kring Tjamstanbackarna. Vi söker dig/de  som som i många fall ska vara ansiktet utåt mot våra gäster på campingen och Tjamstanbackarna.

MENI har identifierat ett behov av personaltjänster i reception i Tjamstanbackarna/Laven och för att sköta försäljning, uthyrning, information och kundkontakt under backens öppettider samt för kontinuerlig kontakt med campinggäster och besökare. Uppdraget innebär alltså både fysisk bemanning i Tjamstanbackarna men också jour/beredskap (mail, telefon, på plats) under andra tider samt kontinuerlig handläggning av campingärenden och gästrelaterade frågor (mail, telefon). Uppdraget innebär också servicetjänster på campingen kopplat till servicehus, husvagnsplatser etc.

Omfattning

Fysisk bemanning

Samtliga öppna helger från den 11-13 december till den 14-16 april.
Ramtider: Fredagar kl 17.30-20.30, lördagar kl 09.30-16.30, söndagar kl 09.30-16.30. Samtliga tisdagar den 15 december-11 april kl 17.30-20.30.

= 20 timmar i veckan.

20 öppna vardagar/helgdagar under lov/andra öppna dagar (jullov, vecka 8-10 samt påsklov).

=140 timmar.

Ronder/beredskap

Dagliga ronder på camping enligt schema. Åtgärdande av upptäckta fel/felanmälningar.

Kontinuerlig beredskap den 1 november-31 april.

Avstämning av antal timmar sker månadsvis.

Handläggning/administration

Kontinuerligt den 1 november-31 april. 2 timmar i veckan ersätts, därutöver avstämning av ytterligare behov av tid.

=50 timmar.

Eftersom detta köp av tjänst sker som ett försök kan det bli aktuellt med löpande justeringar av uppdraget. Regelbundna avstämningar ska ske med beställaren.

Lämpliga personer

Stor vikt kommer att fästas vid vilken/vilka personer som ska bemanna tjänsterna. Vi söker en viktig funktion i vårt team kring Tjamstanbackarna. Vi söker dig/de som i många fall ska vara ansiktet utåt mot våra gäster på camping och i Tjamstanbackarna. Körkort är ett krav.

Anbud/Offert Anbud/offert ska lämnas skriftligt till johnny.onnerlov@mala.se senast måndag den 12 oktober.

Frågor om uppdraget besvaras av:
Tobias Thomson, tfn: 070-636 29 31
Johnny Önnerlöv, tfn: 070-698 99 99.

Offerten ska innehålla prisförslag (timpris), en beskrivning av utbildning, erfarenhet och kompetens som kan vara relevant för uppdraget samt vilka personer som i dagsläget är tilltänkta jobba med de aktuella uppdragen.

Avtal kommer att tecknas för hela perioden 1 november-31 april.

MENI tillhandahåller telefon, profilkläder. Uppdragstagaren står själv för dator och bil.

 

Senast uppdaterad den 29 september 2020

KONTAKT MENI/TJAMSTANBACKARNA

Tobias Thomsson
Tfn: 070-636 29 31

Johnny Önnerlöv
Tfn: 070-698 99 99

Translate the website with Google translate.