Language Lättläst E-tjänster

BESÖKSFÖRBUD PÅ ÄLDREBOENDEN

Observera att det är fortsatt besöksförbud på våra äldreboenden, det gäller fram till 30 september.

”Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020” //Regeringskansliet.

Senast uppdaterad den 30 augusti 2020

Aktuellt

Translate the website with Google translate.