Aktuellt

Närbild på bok.

BOKTIPS FRÅN SAMISK FÖRVALTNINGSKOMMUN

Boken Ja Jage Gållin, skriven av Sigga Tuola Sandström finns nu för utlåning på Malå Bibliotek efter att sonen Matz Sandströms förlag har arbetat med en ny utgåva som tryckts under sommaren.

Det har varit ett stort arbete eftersom manuskript och underlag för tryck fanns inte sparat varken på papper eller digitalt. Texten har bearbetat och anpassats till dagens krav.


Citat ”Boken är ett av få kanske den enda som beskriver den samiska kulturen och livet ur ett samiskt perspektiv. Boken är därför ett viktigt dokument både som kulturarv och som bärare av det lulesamiska språket.” Matz Sandström.


Boken går att beställa av Matz Sandströms förlag Oajvve AB, via e-post: matz.sandstrom@oajvve.se 
 
Malå kommuns samiska förvaltning har bidragit med medel till detta projekt och vill tacka Matz för arbetet med bokprojektet som bidrar till språket och kulturen att leva vidare!

Senast uppdaterad den 22 september 2022

SAMISK SAMORDNARE - ADMINISTRATIV ENHET

Lii Kroik
Tfn: 0953-140 68
E-post: lii.kroik@mala.se

MALÅ BIBLIOTEK - KULTUR- OCH TEKNISKA ENHETEN

Malå bibliotek direkt
Tfn: 0953-141 20
Besöksadress:
Skolgatan 2A
E-post: biblioteket@mala.se

Webbsida
www.v8biblioteken.se

Verksamhetsansvarig Kultur
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se

Translate the website with Google translate.