Language Lättläst E-tjänster
Storgatan i Malå sedd från Filadelfia

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjning i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Du kan vara med och påverka.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen ge intilliggande kommuner, Länsstyrelsen, Boverket, aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet mfl tillfälle att yttra sig. Även allmänheten kan lämna sina synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet. Klicka på länken så kommer du till förslaget till Bostadsförsörjningsprogrammet för Malå kommun. Välkommen att skicka in dina synpunkter senast torsdagen den 24 september, via mail på ks@mala.se eller via post till Malå kommun, Storgatan 13, 939 31 Malå. 

Senast uppdaterad den 28 augusti 2020

Aktuellt

Translate the website with Google translate.