Language Lättläst E-tjänster
2 män med cykel och en kvinna med gångstavar med kommunhuset i bakgrunden.

Fotograf: Linda Nystedt

CYKELTRAMPET

Malå kommun anställda samt anställda vid företagen i Malå har fått ett erbjudande att delta i Cykeltrampet genom att gå, cykla eller göra annan fysisk aktivitet 10 gånger under maj månad. Priser till utloggning har skänkts av Frendo, Hultdins System AB, Folkhälsorådet och Malå kommun.

Arbetsplatser/företag som deltar är Hultdins, Setra, Malå Plåt, Systembolaget och Malå kommun.

Bakgrund

Folkhälsorådet i Malå fick frågan från Länsstyrelsen om Folkhälsorådet ville vara med i ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen, Biofuel Region och andra kommuner i Västerbotten (projektet heter ”Fossilfria transporter i norr”). 

Ett förslag som kom var att koppla ihop klimatfrågan och friskvård genom att ha en ”gå och cykla till jobbet aktivitet”. Folkhälsorådet tackade ja till att delta, som ett led i att Västerbotten är ett av två län som blivit utvalda av regeringen till ett pilotprojekt med syfte att stärka det regionala och lokala folkhälsoarbetet.

Malå kommun är den enda kommunen vad vi vet som i dagsläget tackat ja till att delta nu under våren.

Kontakt togs med alla företag i kommunen som kan ge samma erbjudande till sina anställda.

Under ”resans gång” har det här mer och mer blivit en HR-fråga då man vill minska sjuktalen i Malå kommun och därför har kampanjen under senaste månaden hanterats av personalchef Lars Ekberg. Alla anställda som anmält sig tävlar mot varandra oavsett arbetsgivare.

Ett erbjudande har gått ut till alla anställda i Malå kommun att delta i Cykeltrampet genom att att gå, cykla eller göra annan fysisk aktivitet 10 gånger under maj månad. När detta är genomfört är man med på utlottning av priser.

Priserna har skänkts av Frendo, Hultdins System AB, Folkhälsorådet och Malå kommun.

Folkhälsorådets förhoppning är att det här är en återkommande kampanj och gärna tillsammans med andra kommuner. 

Det är alltid viktigt att röra på sig och inte minst nu i Coronatider. Anmälningstiden är fram till 4 maj. Företag som ännu inte anmält sig är välkomna med en anmälan till personalchef Lars Ekberg, Malå kommun.

Bilden visar:
Mikael Abrahamsson, ordförande i Folkhälsorådet
Inger Selin, kommunsekreterare
Lars Ekberg, personalchef

Senast uppdaterad den 5 maj 2020

CYKELTRAMPET

Personalchef
Lars Ekberg
Tfn:0953-140 16
E-post: lars.ekberg@mala.se

Kommunsekreterare
Inger Selin
Tfn: 0953-140 70
E-post: inger.selin@mala.se

Ordförande i Folkhälsorådet
Mikael Abrahamsson
Tfn: 070-203 05 89
E-post: mikael.abrahamsson@mala.se

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Aktuellt

Translate the website with Google translate.