Aktuellt

DAGS ATT KÖRA IGÅNG WEBBKURSER KRING "BUSINESS" OCH ARTIFICIELL INTELIGENS

Reg AI - projektet informerar.
Vi börjar med kursen AI for Leaders.

Webbaserad kurs + lunchmöten kring hur Artificiell Intelligens påverkar affärsmodell, tillverkningsprocesser

 Artificiell intelligens (AI) kommer att påverka individer, företag och organisationer. Många tror att AI kommer att påverka oss mer än vad internet och webben gjort och gör. Affärsmodeller, tillverkning och mycket annat kommer att påverkas. 

Region Västerbotten ska med start i september genomföra webbaserade kurser kompletterade med fysiska lunchmöten där vi fördjupar oss i affärsmässiga/strategiska frågor som rör AI. Syftet är att länets företag ska dra maximal nytta av Artificiell Intelligens och stärka sin konkurrenskraft i en värld där många aktörer redan påbörjat sin AI-resa.

Vi går inte in på de tekniska delarna och deltagandet är kostnadsfritt. Några tekniska förkunskaper behövs inte.

Upplägget är tänkt så här:

  • Du deltar på egen hand i en webbaserad kurs i ett ganska lugnt tempo, ca 1 timme vecka verkar vara vad de flesta hinner med men man kan ju på egen hand göra kursen snabbare eller långsammare om man vill.
  • Vi utgår från en timme i veckan när vi planerar in lunchmöten där man diskuterar det som man lärt sig och hur det skulle kunna användas i det egna företaget/organisationen om pandemin tillåter fysiska möten.

Vi tänker starta med någon av dessa kurser:

  • AI For Leaders, Hur affärsmodeller och AI kompletterar varandra. Hur du kommer igång och 5 steg som leder till framgång. Tidsåtgång: ca 16-24 timmar. OBS! Start i mitten av september. 
  • Business Implications of AI: Full course. Vad är AI utifrån en ledares synvinkel? Hur ska man betrakta AI utifrån en strategisk synvinkel? Vilka är de centrala strategiska beslut som måste fattas? Var ska vi starta? Tidsåtgång: ca 6 timmar
  • Using Artificial Intelligence (AI) Technologies for Business Planning and Decision-making. Utveckla en förståelse för hur du omvandlar data till kunskap att använda i beslutsfattande/planering. Tidsåtgång: 3 tim vecka i två veckor

Vill du ge input till vilken kurs som är mest intressant och annan input kring vad runt AI som är intressant för dig/ditt företag kan du göra detta här:
https://forms.office.com/r/sUA2nVdGay

Vill du göra en icke-bindande intresseanmälan om att delta i en kurs gör du detta här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEYS2X94ozZC7RI87uc0tEsdQ5aN_IWwzvszbN8umETjpPiQ/viewform

För mer information kontakta: 

Thomas Kvist
Projektledare/Project Manager

Region Västerbotten
Regional utveckling, Näringsliv och samhällsbyggnad/Regional Development, Enterprise, Innovation and Social Development

+46 70-349 76 31

thomas.kvist@regionvasterbotten.se 

Bild: Jeremy Bishop on Unsplash

Senast uppdaterad den 10 september 2021

Translate the website with Google translate.