Language Lättläst E-tjänster

DELTA I CYKELFRÄMJANDETS CYKLISTVELOMETER 2020

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv och som genomförs av föreningen Cykelfrämjandet. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras under hösten 2020.

Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv och som genomförs av föreningen Cykelfrämjandet. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras under hösten 2020.

Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och över 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2018 var det Malmöborna som var mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Därefter kom Karlstad, Östersund och Umeå kommun. Vilka kommuner som toppar listan 2020 återstår att se. Du kan hitta mer information om resultatet 2018 och de fördjupade kommunrapporterna på: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern-2018/

Resultatet i Cyklistvelometern kan användas för att komplettera den bild som Cykelfrämjandets  Kommunvelometer  ger kring kommunernas arbete med cykling. Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på cykel. Hur upplever du cyklingen i kommunen där du cyklar mest? Bidra till undersökningen genom att fylla i enkäten för Cyklistvelometern 2020.

Enkät för Cyklistvelometern 2020.
Enkäten är öppen 27 maj - 31 augusti 2020.

Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som har fått in tillräckligt många svar. Antal svar som krävs är relaterat till kommunens storlek: minst 50 svar för de minsta (färre än 50' invånare) och upp till minst 200 svar för de största (över 200' invånare).

Hjälp oss sprida enkäten!  I undersökningen 2018 kunde fördjupade kommunresultat sammanställas för 53 av landets 290 kommuner. I år vill vi nå ut till ännu fler cyklister och kommuner! Sprid gärna enkäten via sociala medier för att din kommun ska komma upp i det antal svar som krävs för att få ett resultat på kommunnivå. Cyklistvelometern möjliggörs med finansiering av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Datainsamling och rapportsammanställning genomförs av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet

Senast uppdaterad den 25 juni 2020

Aktuellt

Translate the website with Google translate.