Aktuellt

DIALOG OM KULTURLIVETS FRAMTID I VÄSTERBOTTENS LÄN

Välkommen till dialog om kulturlivets framtid i Västerbottens län den 13/2 kl 18.30 på Park Malåborg!

  • Vilka är de fem främsta utvecklingsbehoven inom kulturområdet i Malå kommun?
  • Vad krävs för att skapa utveckling/möta dessa behov inom respektive område?
  • Vad är Malå kommuns styrkeområden inom kultur?

Låt oss tillsammans diskutera detta!

Region Västerbotten arbetar med att ta fram en regional kulturplan för perioden 2024-2027. I samband med det önskar Region Västerbotten att tillsammans med länets kommuner bjuda in till dialog om det lokala kulturlivets förutsättningar. Dialogerna kommer utgöra underlag till den regionala kulturplanen och syftar också till att öka kontaktytorna inom kultursektorn i länet.
Målgrupp för dialogerna är du som funnit detta möte intressant, kommunala kulturverksamheter, det fria kulturlivet, kulturföreningar, kulturskapare, studieförbund med flera. Deltar vid dialogen gör också tjänstepersoner från kommunal och regional nivå samt regionala kulturverksamheter.
Region Västerbotten och Malå kommun ser fram emot ditt deltagande!

Anmäl gärna ditt deltagande till maria.i.larsson@mala.se eller till tfn: 0953-14057.


VÄLKOMMEN!

Senast uppdaterad den 10 februari 2023

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.