Aktuellt

Fotograf: Nina Olofsdotter

DIALOGMÖTE - HÅLLBAR ATTRAKTIV MALÅBYGD

Välkommen till dialogmöte i Springlidens byalokal, om hållbar attraktiv Malåbygd tisdag den 26 april kl 18.00-20.00.

Det är tillsammans vi identifierar möjligheter och utvecklar bygden.

Program:

  • 18.00 Välkommen Lennart Gustavsson, Kommunstyrelsen ordförande Malå kommun
  • 18.05 Information från Springlidens byaförening Roland Lundqvist
  • 18.20 Information Lokal Utvecklingsstrategi Malå kommun (LUS) och möjligheter till finansiering av utvecklingsprojekt genom ex. bygdemedel, Anna Karin Horney enhetschef Utveckling- och arbetsmarknadsenheten Malå kommun
  • 18.40 fika och fortsatta samtal invånare, tjänstepersoner och politiker i Malåbygden.

Ingen föranmälan krävs.


Alla Välkomna - olikheter skapar utvecklingskraft!

Kommande dialogmöten på andra platser i bygden:
5maj Rentjärn

Senast uppdaterad den 21 april 2022

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.