Aktuellt

DIGITAL FÖRÄLDRASKAPSBEKRÄFTELSE

Från och med den 1 januari öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel E-tjänst.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna E-tjänst.

Läs mer om digital föräldraskapsbekräftelse

Senast uppdaterad den 3 januari 2022

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.