Aktuellt

DIGITAL SKYLT VID ENTRÉ MALÅ HAR TILLFÄLLIGT SLÄCKTS NER

Den nya digitala informationsskylten som nyligen sattes upp vid entré Malå har visat sig blända trafikanter. Leverantören har nu släckt ner skylten tillfälligt och problemet kommer att åtgärdas innan den tänds igen. Malå kommun kommer inom kort att få tillgång till verktyg för att kunna administrera den.

Senast uppdaterad den 19 november 2020

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.