Aktuellt

En bild tagen på jorden med texten earth hour framför.

EARTH HOUR DEN 27 MARS

Under Earth Hour vill vi uppmärksamma om vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.  Klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter.

Vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden. Vad kan vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter och hur ser kopplingen mellan vårt sätt att leva och planetens välbefinnande ut?

Vi vill påminna om Earth Hour den 27 mars kl 20.30-21.30. Släck för vår enda planet!

Är du med?

Läs mer om Earth Hour genom att följa länken:
https://www.wwf.se/earth-hour 

Senast uppdaterad den 24 mars 2021

Translate the website with Google translate.