Aktuellt

EFFEKTIVITET, LÖNSAMHET OCH KONKURRENSKRAFT MED STÖD AV ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

AI kan kort beskrivas som olika tekniker där man genom att tillföra stora mängder data kan få fram slutsatser eller göra prognoser. Exempel på hur AI kan användas är:

 • Undvika produktionsstopp och underlätta underhåll av maskiner och
  produktionsresurser genom AI-stödda prognoser för när underhåll behövs.
 • Upptäcka fel, kvalitetsbrister eller avvikelser från myndigheters regelverk genom att använda foto och video som indata och låta en AI-lösning tolka bilder.
 • Skapa bättre kundförståelse, efterfrågeprognoser eller kostnadsanalyser genom att låta en AI-lösning analysera stora mängder data inom respektive område.

En kombination av självstudier och möten med andra i samma situation kring hur man ska tänka strategiskt/verksamhetsmässigt kring Artificiell Intelligens (AI) – nåt för dig?

Vill du lära dig vad Artificiell Intelligens (AI) egentligen är för något? Kanske hur du och din organisation bör tänka strategiskt för att dra nytta av denna teknik och låta den stärka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft? Egna självstudier kombineras med möten med andra för att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter.

Upplägget

 1. Personer i länet som har en roll i ett företag eller organisation inom länet anmäler sitt intresse att delta. Länk till anmälan utbildning AI utbildning (icke bindande).
 2. Ett antal webbaserade kurser genomförs och kombineras med möten mellan deltagarna. Förutom den första, introducerande kursen bestäms av efterföljande kurser av deltagarna. De som anmält sig bjuds in att delta.

  Upplägget för kurserna är följande:
 3. Var och en går kursen på egen hand, på sin egen dator, när det passar i tiden.
 4. Under tiden kursen pågår, var 2-4:e vecka genomförs en träff av typen lunchmöte eller digitalt möte där man pratar om de senaste lektionernas innehåll, vad som man tycker är oklart, extra relevant mm. Dessa träffar kommer att ledas av en person baserad i Umeå, Skellefteå eller Malå. Om fysiska möten är möjliga kommer dessa att ske på dessa tre orter.
 5. Gruppen röstar om vilken nästa kurs ska bli.

Kostnaden

Kostnaden är noll kronor för den som kan producera ett intyg kring statligt de minimis-stöd, i annat fall får man själv betala kursavgiften. Vissa kurser är helt gratis.

Syftet

Syftet är att sprida kunskap kring AI till länets aktörer så att strategier och planer utformas så att användande av AI i verksamheten inte hindras, t ex för att det finns brister i datat, brister i dokumentation, olika slags kompetensbrister mm. Inget är hugget i sten men tanken så här långt är att fokusera på strategiska utmaningar i första hand och inte djupare tekniska utmaningar om inte deltagarna vill ha det annorlunda.

Olika analytiker menar att hur bra man tar in AI-tekniker i olika verksamheter mycket starkt kommer att påverka tillväxt/lönsamhet/effektivitet. På nationell nivå talar man om att Sveriges BNI med ett bra upptag av AI-tekniker blir dubbelt så hög än den annars skulle ha varit.

Första kursen

Som första kurs har valts 'Elements of AI’. Kursen är en introduktion till AI, den är på svenska och gratis. Exakt när den startar är inte bestämt men det bör bli i oktober/november.

Senare kurser är inte valda men här är ett par kandidater som kanske kan vara av intresse:

För information och frågor kontakta: 

Thomas Kvist
Projektledare/Project Manager

Region Västerbotten
Regional utveckling, Näringsliv och samhällsbyggnad/Regional Development, Enterprise, Innovation and Social Development

Tfn: 070-349 76 31
E-post: thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Senast uppdaterad den 22 oktober 2020

PROJEKT OM ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)

Samordnare digitalisering
Region Västerbotten
Thomas Kvist
Tfn: 070 - 349 76 31
E-post: thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Utvecklings- och arbetsmarknadschef
Malå kommun
Anna Karin Horney
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Translate the website with Google translate.