Aktuellt

ENKÄT/QUESTIONNAIRE

Enkät till dig som har flyttat till Malåbygden eller till dig som har flyttat från Malåbygden under de senast 2 åren.

Enkäter på svenska:

Vi på Malå Kommun har skickat brev med önskan att du/ni fyller i inflyttar- eller utflyttarenkät:

Inflyttarenkät

Utflyttarenkät 

Du som har fått brevet, svara senast den 28 februari 2023.

Tack på förhand!

Har du frågor och funderingar, hör av dig till medarbetare på Inflyttarservice, Aleksandra Simanovskaya på mobil: 0703445568 eller via e-post aleksandra.simanovskaya@mala.se.

Enkät på engelska: 

There is possibility to complete i questionnaire in English version. It's for you who moved to Sweden (and Malå) in the last two years. You are welcome to write in English or Swedish.

Take contact with New Arrivals Service, Aleksandra Simanovskaya, phone: 0703445568, e-mail: aleksandra.simanovskaya@mala.se if you have questions. 

Questionnaire

Thank you in advance!

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, Malå Kommun

Senast uppdaterad den 11 januari 2023

INFLYTTNING - UTVECKLINGS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN

Utvecklings- och arbetsmarknadschef
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
e-post: anna-karin.horney@mala.se 

Inflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se eller inflyttarservice@mala.se

Translate the website with Google translate.