Aktuellt

ENKÄTSVAR - GOD OCH NÄRA VÅRD

Ta del av svaren på enkätundersökningen som Region Västerbotten gjort i Malå för att ta reda på vad god och nära vård betyder för oss som invånare i kommunen.

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en god och nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Enkätsvar - God och nära vård i Malå kommun (PDF).

Läs mer om God och nära vård på Region Västerbottens hemsida.

Senast uppdaterad den 4 mars 2021

Translate the website with Google translate.