Language Lättläst Lyssna E-tjänster

ENKÄTUNDERSÖKNING - SIMHALL I MALÅ, TYCK TILL!

Malå kommuns sim- och sporthall som byggdes 1967 är sliten och kräver omfattande renoveringar för att kunna fortsätta att användas. Förra året stängdes simhallen då det bedömdes att fastigheten uppnått sin tekniska livslängd.

En utredningsgrupp simhall har bildats bestående av kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, enhetschef fastighet Ebbe Ström Bergstedt och enhetschef utvecklingsavdelningen Anna Karin Horney.

Fritidsutbudet, vilket bland annat innefattar simhall, är en viktig faktor i platsattraktivitet och påverkar individens val av ort för att bo, leva och verka i.

Enkät vad tycker du?
Vi önskar att du vill ta dig tid att besvara denna enkät före den 1 oktober. Dina åsikter är viktiga.

Medborgardialog näringsliv, skola/unga och övriga kommunmedborgare 
I ett nästa steg är tre dialoger planerade  med näringsliv, skola/unga  och övriga kommunmedborgare för att informera och få information kring allmänhetens intresse för frågan.

Delta i enkätundersökningen

Senast uppdaterad den 5 september 2019

Aktuellt

Translate the website with Google translate.