Aktuellt

Vandring i skogen över en myr på spänger. Sommar.

Fotograf: Malin Hedman

EXTRA ANSÖKNINGSTILLFÄLLE LONA-BIDRAG

Naturvårdsverket öppnar upp för en extra ansökningstillfälle för LONA-bidrag och bidrag för aktiviteter kopplade till Friluftslivets år 2021. Sista ansökningsdag är 12 april 2021.

Det lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett statligt bidrag om 50 % - 90 %, som ska stimulera kommuner och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. I denna ansökningsomgång kan föreningar även söka bidrag för aktiviteter kopplade till Friluftslivets år 2021.

Ansökan om LONA-bidrag ska gå via Malå kommun och vara kommunen tillhanda senast 12 april 2021. 

Mer information och bidragen och projektansökan finns här.
Kontakta kommunen i god tid för sammanställning av ansökan.

Senast uppdaterad den 15 mars 2021

Kontakt

Administratör/handläggare
Nina Olofsdotter
Tfn: 0953-140 65
E-post: nina.olofsdotter@mala.se 

 

Translate the website with Google translate.