Aktuellt

Informationsknapp med finger blå.

FÖRÄNDRADE SOPHÄMTNINGSTURER

Med anledning av det nya insamlingssystemet för avfallshantering så kommer sophämtningsturerna att förändras från vecka 9 i Malå kommun.

OBS! Den gamla turen "Gul tur" kommer att köras även tisdag den 28 februari för att dessa hushåll inte ska få för långt mellan tömningarna i övergången mellan det gamla och nya körschema för hämtning. Detta gäller för Sunnanvik, Näsudden, Storselet, Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Brännträsk, Sandfors, Grundträsk, Näsberg, Strömfors och Brunträsk m.fl.

Udda veckor, med början veckan 9

Malå udda vecka - måndag

Malå samhälle norr om Storgatan. Ej Nyhamn och vidare norrut.

Malå udda vecka - tisdag

Norra Malånäs, Tjärnberg, Adak, Hundberg, Björkland, Kuorbevare, Kokträsk, Lönås, Bastusel, Ljungby, Öberg, Jakobslund och Malåliden.

Malå udda vecka - onsdag

Hyreshus och industri i Malå samhälle.

Malå udda vecka - torsdag

Malå samhälle Storgatan och söder om Storgatan. Även Backgatan, Bolagsgatan, Rönngatan. 

Malå udda vecka - fredag

Ytterberg, Fårträsk, Svedjan, Släppträsk, Svanvik, Aspliden, Björkås, Rökå, Bergås, Brännberg, Nåda, Lövberg och Rentjärn.

Jämna veckor, med början vecka 10

Malå jämn vecka - onsdag

Industri i Malå samhälle

Malå jämn vecka - torsdag

Sunnanvik, Näsudden, Storselet, Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Brännträsk, Sandfors, Grundträsk, Näsberg, Strömfors, Brunträsk och Nyhamn.

Malå jämn vecka - fredag

Holmsjö, Brännäs, Malå-Vännäs, Bergnäs, Hemnäs, Löparliden och Södra Malånäs.

OBS! Byarna är inte alltid listade i kronologisk ordning på turen. Alla kärl ska vara utställda senast kl 05.00 på hämtningsdagen.

  • Ställ avfallskärlen på anvisad plats.
  • Tänk på att inte ställa avfallskärlen för nära brevlådor, träd eller bilar.
  • Locket på avfallskärlet måste gå att stänga för annars finns det en risk att armen som hämtar upp sopkärlet inte kan hålla det tätt och då kan avfall ramla ut i fel fack.
  • Kom ihåg att ställa ner matavfallspåsen från fryshyllan på dagen för hämtning.

Senast uppdaterad den 15 mars 2023

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

AVFALL - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Tjänsten är vakant - Rekrytering pågår

Teknisk chef
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 55
E-post: per.bertilsson@mala.se 

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.