Aktuellt

FÖRETAGARE ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA FARLIGT AVFALL

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall.
Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.
 
Senast uppdaterad den 25 februari 2021

AVFALL - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63
E-post: per.bertilsson@mala.se

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.