Aktuellt

FÖRETAGSKLIMATET

Enkät om det lokala företagsklimatet har skickats ut av Svenskt Näringsliv.

Är du en av de företagare i kommunen som fått enkäten från Svenskt Näringsliv om det lokala företagsklimatet?
Glöm inte att svara – dina åsikter är viktiga!
Sista svarsdag är den 31 mars.
Enkäten har skickats ut den 3 januari.
2022 års enkätundersökning genomförs under januari-mars och redovisas den 31 maj.
Senast uppdaterad den 13 januari 2022

NÄRINGSLIV - UTVECKLINGS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN

Utvecklings- och arbetsmarknadschef
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots/inflyttarservice 
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Företagslots
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

Translate the website with Google translate.