Aktuellt

Närbild på när någon tvättar händerna under rinnande vatten, med texten: uppdaterad information om Coronaviruset, Covid-19.

FÖRLÄNGNING AV SKÄRPTA REKOMMENDATIONER FÖR VÄSTERBOTTEN MED TILLÄGG FÖR ANVÄNDANDE AV MUNSKYDD

Det syns generellt en kraftig ökning av antalet fall i Skellefteå och Södra Lappland. Läget är mycket allvarligt och av denna anledning införs ytterligare rekommendationer i länet.

Förlängning av skärpta rekommendationer i Västerbotten till och med 21 mars

Tillägg för användande av munskydd även utanför hälso- och sjukvården.
- Alla födda 2004 och tidigare bör använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet eller dag. Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
- Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och du träffar personer utanför din närmaste krets. Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Res inte, varken inom eller utanför länet - Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Alla västerbottningar måste bidra. Undvik att träffa andra personer inomhus än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Undvik att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas såsom butiker, köpcentrum och gym.

Du kan göra nödvändiga besök i mataffärer och på apotek men du ska hålla avstånd till andra.

Skolor i Skellefteå - Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning med start så snart som möjligt men senast från den 15 februari 2021.

Rekommendationer för anställda under ett pågående utbrott. Personer som är anställda eller har uppdrag vid en arbetsplats under ett pågående större utbrott rekommenderas att undvika möten med andra människor än de man bor och arbetar med. Du som arbetar på en sådan arbetsplats rekommenderas att:

- Undvika att vistas ute i samhället utöver arbetet. Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter inomhus.

 - I första hand ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel och inte åka själv. Bor du med någon som arbetar på en arbetsplats som har ett pågående utbrott gäller samma rekommendationer för dig men du kan gå till arbete eller skola som vanligt. Barn födda 2005 och senare kan delta i fritidsaktiviteter inomhus. Har du blivit frisk efter covid-19 under det senaste halvåret gäller inte denna rekommendation.

Som alltid gäller det att vi ska:
- Tvätta händerna. Ofta.
- Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
- Stanna hemma när du är sjuk.
- Testa dig om du har symtom.

Senast uppdaterad den 24 februari 2021

Translate the website with Google translate.