Aktuellt

Närbild på när någon tvättar händerna under rinnande vatten, med texten: uppdaterad information om Coronaviruset, Covid-19.

FÖRLÄNGNING AV SKÄRPTA REKOMMENDATIONER FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN

Med anledning av det allvarliga smittläget förlängs de skärpta rekommendationerna i Västerbottens län till och med 9 maj.

Handla med hänsyn!

Nu när alla hjälps åt i en väldigt speciell tid är det viktigt att tänka på att inte handla i butiker i grupp utan att handla ensam om det är möjligt. Det är fortfarande oerhört viktigt att vi är rädda om varandra.

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av Covid-19.

Nya föreskrifter och allmänna råd för muséer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar från och med den 25 mars 2021

För alla i Västerbottens län gäller följande rekommendationer: 

 • Umgås med få människor. Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel, det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan. Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har symtom, även lindriga – stanna hemma.
 • Gör inga onödiga resor. Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken. Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.
 • Stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar. Alla barn i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola och även yngre barn med symptom som inte provtas och familjen har varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.
 • Verksamheter med pågående utbrott. Jobbar du vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott rekommenderas du att minimera möten med andra människor än de du bor med.

Du som arbetar i en verksamhet med pågående utbrott rekommenderas att:

 • Undvika att vistas ute i samhället utöver arbetet. Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter inomhus.
 • I första hand ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel och inte åka själv.

Bor du med någon som arbetar på en arbetsplats gäller samma rekommendationer men du kan gå till arbete eller skola som vanligt. Barn födda 2005 och senare kan delta i fritidsaktiviteter inomhus. Har du blivit frisk efter covid-19 under det senaste halvåret gäller inte denna rekommendation. Beslutet har tagits i samråd av Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Kom ihåg att fortsätta följa de nationella råden. 

Från 1 mars gäller också de nationella budskapen avseende serveringsställen på handelsplatser och idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter: 

 • Endast en person åt gången, i ett och samma sällskap, får vistas på ett serveringsställe som utgör en del av en handelsplats. Deta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd.
 • Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring mellan kl 20.30 och klockan 05.00.

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts-, kultur, eller fritidsaktiviteter:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Som alltid gäller det att vi ska:
Tvätta händerna. Ofta.
Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
Stanna hemma när du är sjuk.
Testa dig om du har symtom.

 

Senast uppdaterad den 15 april 2021

Translate the website with Google translate.